Categorieën

Service

Mag je kindermiddagen organiseren in een kantoor?

Mag je kindermiddagen organiseren in een kantoor?
Gezond

Mag je kindermiddagen organiseren in een kantoor?

  • Han van der Horst
  • 10-03-2024
  • Gezond
Mag je kindermiddagen organiseren in een kantoor?

Toen het er nog hoopvol aan toe ging: opening in 2021; foto HD-Life Community Center


COLUMN - Het team Vergunningen en Handhaving van de gemeente krijgt weer eens in brede kring van katoen. Strenge ambtenaren hebben een eind gemaakt aan de activiteiten van het HD Life Center in het complex Klaverstede. Het was daar bezig met de opzet van een activiteitencentrum voor bewoners. Er werden leuke middagen voor kinderen georganiseerd, onder andere met filmvertoningen. Er was een cafetaria. Vanuit het centrum krijgen arme Schiedammers tassen met boodschappen. 

En dat mag niet. Althans daar niet. Klaverstede – adres: De Brauwweg – ligt aan de rand van het bedrijventerrein ´s-Graveland. Het heeft een bestemming als kantóór. En dan mag je er natuurlijk niet een centrum van weldadigheid exploiteren. Dat is heel erg. Dan is het einde zoek. 

Zo luidt het verhaal. Velen van ons geloven dat gaarne.

Maar er valt meer te vertellen. Dat HD Life Center doet niet zomaar aan samenlevingsopbouw. Het is een kerkgenootschap dat haar leden strak aan het lijntje houdt. De theologie lijkt thuis te horen in de wereld van de pinksterbeweging. De toon en stijl zijn Amerikaans. Toch kon ik zo gauw geen banden vinden met andere kerkelijke gemeentes of denominaties in het buitenland. Wel hebben de meeste aanhangers – als je de foto´s op de sociale media mag geloven – een Caribische achtergrond. De deur staat echter voor iedereen open. 

Kinderdoop wordt afgewezen. Er is wel een ceremonie waarmee baby's worden welkom geheten in de gemeenschap, maar gedoopt word je pas op je achttiende en wel door volledige onderdompeling. De aanhangers van het HD Life Center kennen alle gelovigen het priesterschap toe. Dat klinkt heel democratisch, maar de interne organisatie kent een heel scala aan kleinere groepen, die bij elkaar komen voor bijbelstudie en wederzijdse ondersteuning. Ook worden er veel workshops gegeven. Die hebben – krijg ik de indruk – tegelijkertijd met verdieping van het geloof te maken én met het stimuleren van maatschappelijk succes. God wil dat je vooruit komt in de wereld. 

Het HD Life Community Centre reikt je daardoor een complete levensstijl aan. Geloven doe je overal, niet alleen op zondag in de kerk. 

De sociale activiteiten hebben daarmee te maken. Zieltjes winnen is het uiteindelijke doel. Ook al zal de club desgevraagd benadrukken dat ze uit christelijke motieven iets wil doen voor minder bedeelde Schiedammers. 

De afkorting HD Life staat echter voor Heaven Designed Life. Dat duidt op veel meer. 

Volgens het Nieuwsblad Schiedam heeft Dennis de Rouw, beleidsadviseur jeugd en onderwijs van de gemeente, het ontmoetingspunt in Klaverstede geopend. Zou het dat achteraf op het stadskantoor alarmbellen zijn afgegaan? Nederland kent geen echte scheiding van kerk en staat. Eerder stelt de overheid zich tegenover het geloof in al zijn facetten neutraal op. Wie weet wil de gemeente de indruk vermijden dat één bepaald kerkgenootschap wordt voorgetrokken. Is men daarom zo streng met de regeltjes?

Dan hebben we te maken met het ene bedrijfsongeval dat op het andere gestapeld wordt.

De politiek moet maar ingrijpen. Het is duidelijk dat Klaverstede een kantoorbestemming heeft. Aan de andere kant: wie lijdt er onder als een kerkgenootschap daar sociale activiteiten onderneemt met het doel haar versie van het woord Gods te brengen. Het is midden op een bedrijventerrein. Er woont in de omgeving haast geen mens. Niemand kan zijn zintuigen voor overlast aanzetten. Laat die mensen toch. Wees geen regelneef maar stel de juiste vráág. Heeft iemand er hinder van?

Zie ook dit artikel.