Categorieën

Service

Minder geweld, bedreiging en straatroof in Schiedam

Minder geweld, bedreiging en straatroof in Schiedam
Nieuws

Minder geweld, bedreiging en straatroof in Schiedam

  • Redactie
  • 27-07-2023
  • Nieuws
Minder geweld, bedreiging en straatroof in Schiedam

SCHIEDAM - Gewelddadig, dreigend en zelfs dodelijk gedrag lijkt in het afgelopen halfjaar in Schiedam minder te zijn voorgekomen dan eerder. Zo werd er tussen begin januari en eind juni in de stad elf keer melding gemaakt van openlijke geweldpleging, waar dat in het eerste halfjaar van 2022 nog vijftien keer was, en in de tweede helft van vorig jaar negentien keer. 

Tien keer werd er de afgelopen zes maanden in Schiedam iemand omgebracht. In de zes voorgaande maanden waren dat net zo veel mensen. In het eerste halfjaar van 2022 lieten zes mensen in de stad het leven na moord of doodslag. Die aantallen, hoe spijtig ook, zijn fors lager dan in eerdere jaren: in 2021 werd er in de stad 34 keer iemand omgebracht, in 2020 37 keer, in 2019 38 keer. Dat was toen fors meer dan in de voorgaande jaren, toen het aantal gevallen van moord en doodslag steeds tussen de 21 en 28 lag.

Er was één overval in Schiedam in het eerste halfjaar, tegen twee in het halfjaar daarvoor en twee in het eerste halfjaar 2022. Het aantal overvallen in de stad daalt de afgelopen tien jaar gestaag. In 2012 waren er nog 32 in de stad, in 2016 nog achttien, in 2020 negen.

Hetzelfde beeld bij straatroven: zes in de afgelopen zes maanden, negen in de tweede helft van 2022, tien in het eerste halfjaar. Maar in 2012 waren het er nog honderd, in 2018 vijftig. Steeds moet worden aangetekend dat het gaat om geregistreerde zaken, maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat mensen een straatroof niet aangeven, als ze zelf goede bedoelingen hebben.

Nog een geweldscategorie in de politiecijfers: bedreiging. In Schiedam de afgelopen zes maanden 68 gevallen, 104 in de tweede helft van vorig jaar, 99 in de eerste helft. In de tien jaar daarvoor schommelde het aantal bedreigingen per jaar tussen de 197 en 265, zonder duidelijke tendens.

Een categorie die buiten deze dalende ontwikkeling lijkt te vallen is mishandeling: 129 gevallen in Schiedam in het eerste halfjaar, 134 in de tweede helft 2022, 141 in de eerste helft, maakt 275 in het hele jaar. In 2021 waren er 257 meldingen van mishandeling, in 2020 en in 2019 287 en in de jaren daarvoor tussen de 267 en 298 gevallen.

Is er in de buurgemeenten een vergelijkbaar beeld te onderkennen? Eerst Vlaardingen, niet veel kleiner dan Schiedam dus goed te vergelijken. In het eerste half jaar: twaalf gevallen van moord en doodslag en 24 van openlijk geweld, acht keer een straatroof. Deze aantallen zijn (flink) hoger dan in Schiedam. Verder: 54 keer een bedreiging en 108 keer een mishandeling; hier is Vlaardingen beter af. En de laatste overval was in Vlaardingen in juli vorig jaar.

En ook al doet Schiedam in zijn schaal in veel zaken niet onder voor Rotterdam, op het geweldsvlak wel. De cijfers voor Rotterdam in de afgelopen zes maanden: moord en doodslag: 122 keer. Openlijk geweld: 176 keer. Bedreiging: 871. Mishandeling: 1424. Straatroof: 142. Plus 23 overvallen. Gerekend met een verschil in grootte qua inwoners met een factor 7,5 is het geweld in Rotterdam nadrukkelijker aanwezig. Op alle genoemde gebieden liggen de cijfers in Rotterdam tenminste een factor tien hoger, met als meest opvallende verschil het aantal straatroven: 142 om zes. Tegen de tien moorden in Schiedam staan er 122 in Rotterdam. Waar het gaat om het aantal bedreigingen, straatroven en overvallen lijkt de tendens in ook Rotterdam de afgelopen jaren dalend. Maar waar het gaat om moord en doodslag lijkt er op lange termijn sprake van stabilisatie en waar het gaat om openlijk geweld en mishandeling is de ontwikkeling, met name de laatste twee, drie jaar, eerder stijgend dan dalend.