Categorieën

Service

Minister Wiersma op bezoek bij Sint Willibrordus

Minister Wiersma op bezoek bij Sint Willibrordus
Onderwijs

Minister Wiersma op bezoek bij Sint Willibrordus

  • Advertorial
  • 08-02-2023
  • Onderwijs
Minister Wiersma op bezoek bij Sint Willibrordus

Op uitnodiging van de PO-raad bracht Dennis Wiersma een werkbezoek aan de school; foto: SIKO


SCHIEDAM - Maandag ontving SIKO de minister van onderwijs, Dennis Wiersma, bij basisschool Sint Willibrordus in De Gorzen.

Op uitnodiging van de PO-raad bracht hij een werkbezoek aan deze school. Na een gastvrije ontvangst door twee leerlingen van de school ging de minister in gesprek met de onderwijsbestuurders in de regio: Annet Dries van SIKO, Peter Jonkers van Primo Schiedam, Hilde Vogelezang van Wijzer in Opvang en Onderwijs, Hasan Gögüs van Islamitisch College, Niek Barendrecht van UN1EK onderwijs en opvang en Marianne van Kalmthout van Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past. Freddy Weima en Chris van Meurs van de PO-raad en Marieke Huber, regiocoördinator Nieuwkomersonderwijs van het ministerie van OCW schoven aan. De bestuurders spraken over de opbrengsten en uitdagingen van hun bovenbestuurlijke samenwerking onder meer op het gebied van wijkgericht werken, onderwijs en zorg, huisvesting, kansengelijkheid, nieuwkomersonderwijs en de aanpak van het lerarentekort.
De minister nam een kijkje bij de leerlingen in groep 3. Hij ging in gesprek met de leerkracht en speelde een spelletje met de kinderen.

Het gesprek ging verder met vijf schooldirecteuren en de beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit van SIKO. Zij vertelden hoe beleid binnen SIKO tot stand komt vanuit drie commissies en hoe dit op SIKO-scholen verder wordt uitgewerkt. De directeuren vertelden de minister welke uitdagingen zij ervaren op hun scholen en welke oplossingen zij daarbij nodig hebben. Op het gebied van onderwijs en zorg is meer coördinatie tussen alle betrokken organisaties nodig om voor leerlingen te doen wat nodig is.

De minister vertelde dat de aanvullende bekostiging vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na dit schooljaar eindigt. Binnenkort volgt een nieuwe aanvraagronde voor de subsidie Verbetering Basisvaardigheden. Vanuit het ministerie wordt gewerkt aan onderwijsbekostiging waarbij extra subsidiegelden worden toegekend aan scholen die extra inspanningen moeten doen om kinderen de basisvaardigheden aan te leren. Deze bekostiging wordt in schooljaar 2024-25 geïntroduceerd.

Tot slot gaf Annet Dries een brandbrief mee aan de minister waarin de zeven schoolbesturen en de drie nieuwkomersscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hun zorg uitspreken over de toestroom van nieuwkomers en de kwaliteit van het onderwijs in onze regio. Op het gebied van onderwijshuisvesting, gespecialiseerde leerkrachten en jeugdzorg is snelle actie vanuit de gemeentes én vanuit Den Haag nodig. De minister vertelde dat in de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen het recht op onderwijs voor minderjarige (Oekraïense) kinderen wordt gewaarborgd. Een mooi werkbezoek met een pleidooi voor goede randvoorwaarden voor kwalitatief onderwijs voor alle kinderen en oprechte interesse van de minister.

SIKO

Burgemeester van Lierplein 71, Vlaardingen

Meer over SIKO →