Categorieën

Service

Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding

Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding
Nieuws

Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding

  • Redactie
  • 15-04-2022
  • Nieuws
Nog geen verruiming vermogensnorm kwijtschelding

SCHIEDAM - De Tweede Kamer heeft in 2021 een motie aangenomen om gemeenten en waterschappen de mogelijkheid te geven de vermogensnorm voor AOW’ers en volledig arbeidsongeschikten met maximaal tweeduizend euro op te hogen. De gemeente Schiedam heeft besloten deze verruiming te willen toepassen, maar daarvoor moet eerst het kabinet de benodigde (landelijke) regeling vaststellen. Dat is nog niet gebeurd. Daardoor kan de Regionale Belasting Groep (RBG), die namens de gemeente Schiedam de gemeentelijke belastingen int, deze verruiming nu nog niet doorvoeren.

Doordat het kabinet de benodigde regeling nog niet heeft vastgesteld, ontbreekt op dit moment de wettelijke basis voor de uitvoering, zegt de gemeente. et is volgens de gemeente niet precies duidelijk wanneer de regeling wel in werking zal treden. Zij verwacht dat dit op zijn vroegst per 2023 is. De regeling mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

De gemeente Schiedam en de RBG blijven de landelijke regelgeving op de voet volgen. Het wachten is nu op de bekendmaking van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De RBG zal de verruiming doorvoeren zodra dat mogelijk is.