Categorieën

Service

Ontwerpbestemmingsplan Dr. Wibautplein gereed

Ontwerpbestemmingsplan Dr. Wibautplein gereed
Wonen

Ontwerpbestemmingsplan Dr. Wibautplein gereed

  • Redactie
  • 13-02-2023
  • Wonen
Ontwerpbestemmingsplan Dr. Wibautplein gereed

SCHIEDAM - In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W de voortgang van het  Dr. Wibautplein weten. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed.

In de brief is te lezen: "Het Dr. Wibautplein is één van de locaties die in het kader van Kansen in de Stad voor herontwikkeling in aanmerking komt. In 2021 is met projectontwikkelaar Bemog een grondreserveringsovereenkomst gesloten. De beoogde bouw van woningen past niet in het geldende bestemmingsplan. Per brief hebben wij u afgelopen najaar geïnformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan dat voor de ontwikkeling is opgesteld. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan gereed en wordt de procedure vervolgd. Het plangebied bestaat uit de gronden die aan Bemog worden verkocht, en een deel van het Dr. Wibautplein dat wordt heringericht. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 151 woningen mogelijk en maximaal vijfhonderd m2 maatschappelijke voorzieningen of dienstverlening. Vooralsnog is de insteek dat een kinderdagverblijf wordt gerealiseerd. Wanneer dit niet mogelijk is, kan dit een andere maatschappelijke of dienstverlenende functie zijn. Ook zijn enkele extra woningen denkbaar, waardoor het maximale aantal van 151 woningen zou kunnen worden bereikt. Het bouwplan gaat in basis uit van iets minder woningen dan dit maximum. De afgelopen periode is het voorontwerp uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In de planopzet zijn geen substantiële wijzigingen doorgevoerd, op een aantal punten is wel de
toelichting verder uitgewerkt en compleet gemaakt."

Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor het vervolg van de procedure. In de brief staat hierover: "Het ontwerp wordt ter inzage gelegd, waarbij eenieder zienswijzen op het ontwerp kan indienen. Na afloop van de ter inzagelegging bieden wij u het bestemmingsplan ter vaststelling aan. Naar huidig inzicht zal dit in het tweede kwartaal van 2023 zijn."