Categorie├źn

Service

Op zoek naar zonnepannen die bij monumenten passen

Op zoek naar zonnepannen die bij monumenten passen
Nieuws

Op zoek naar zonnepannen die bij monumenten passen

  • Kor Kegel
  • 03-11-2019
  • Nieuws
Op zoek naar zonnepannen die bij monumenten passen

Zou er een mooie dakpan zijn, die voor dit monument zonne-energie opwekt?

SCHIEDAM – Waarom zijn dakpannen met zonnecellen zo vreselijk design? Zijn er nu geen dakpannen op de markt, die wel passen bij de uitstraling van monumentale gebouwen? 
De gemeenteraad van Schiedam constateert dat elders in het land wel zonnedakpannen zijn toegepast op monumenten en nog met instemming van de betrokken monumentencommissies ook!

De raad heeft burgemeester en wethouders verzocht om samen met Stichting de Groot Fonds op zoek te gaan naar passende pannen die geschikt zijn voor de voormalige gymnastiekzaal aan de Kloosterplaats (Gat van Bolmers). Het gaat hier om een monument en begin oktober wees het college van B & W de toepassing van zonnepannen af op basis van een advies van de commissie Welstand & Monumenten. De commissie had in een eerder stadium overwogen dat het nooddak van de Comenius-gymzaal moet worden vervangen door dakpannen die bij het gemeentelijke monument horen, zodat de eenheid van het totale complex weer ‘afleesbaar’ wordt. 
Zo stond het ook in het restauratieplan dat onderdeel was van de verkoopprocedure. Toen Stichting de Groot Fonds het pand kocht, kon ze dus op de hoogte zijn van de gemeentelijke ambitie om het dak in zijn oorspronkelijke situatie terug te brengen. Voor de restauratie kreeg het fonds subsidie. Maar later kwam het fondsbestuur met het verzoek om toch op het dak een vorm van zonne-energie mogelijk te maken.  

De PvdA en de SP vonden dat het college al te gemakkelijk met de welstandscommissie was meegegaan. In het collegeprogramma staat nota bene dat het een uitdaging is om monumenten te verduurzamen, dus: proberen om ook monumenten van wind- of zonne-energie te voorzien. Het collegeprogramma spreekt ook van het mogelijk maken van pilots. Welnu, dachten Petra Zwang (PvdA) en Theo Wijmans (SP), een pilot is interessant, want het heeft geen precedentwerking voor andere monumenten. Kortom, of het wel of niet slaagt, eigenaren van andere monumenten kunnen er geen rechten aan ontlenen. Dus waarom zou Schiedam niet zoeken naar monumentvriendelijke opwekking van zonne-energie?  

Zo kan Schiedam zijn steentje bijdragen aan de inzet van alternatieve energiebronnen. Daarom dienden de PvdA en de SP afgelopen week een motie in, die door een grote meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. Alleen de ChristenUnie-SGP en Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) stemden tegen. 
Met het aannemen van de motie vindt de gemeenteraad dat de voormalige Comenius-gymzaal aan de Kloosterplaats een interessante proeftuin is voor het verduurzamen van een monument. Een pilot zadelt de gemeente niet op met extra kosten. Als het allemaal zou lukken, kan Stichting de Groot Fonds duurzame energie opwekken. De gymzaal krijgt de bestemming van sociaal restaurant. Voordat de gymzaal er kwam, behoorde het pand bij de Stadsarmenschool aan het Broersveld 142-144, gebouwd in de achttiende eeuw.