Categorieën

Service

Opvang Oekraïners op tweede schip in Buitenhaven

Opvang Oekraïners op tweede schip in Buitenhaven
Nieuws

Opvang Oekraïners op tweede schip in Buitenhaven

  • Redactie
  • 18-03-2022
  • Nieuws
Opvang Oekraïners op tweede schip in Buitenhaven

SCHIEDAM - De opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Schiedam gaat vooral plaatsvinden op een rivierschip. 

Alle betrokken instanties in Schiedam en elders zijn er toch uit: de vluchtelingen uit Oekraïne die in Schiedam terechtkomen zullen in eerste instantie een slaapplek krijgen op een schip, een tweede schip in de Buitenhaven. Sinds enkele dagen logeert een dertigtal vluchtelingen in het Novotel en ook elders in de stad zijn naar verluidt al mensen uit het land in oorlog neergestreken.

Maar de 'primaire' opvanglocatie wordt een schip, naast dat waarop asielzoekers tot mei tijdelijk wonen. Daar wordt het Schiedamse contingent vluchtelingen ondergebracht, van de tweeduizend waarvoor de regio Rotterdam-Rijnmond zich garant stelt. "Rotterdam neemt de helft daarvan voor zijn rekening. Schiedam zal, net als de andere gemeenten in de regio, een bijdrage leveren in het opvangen van de overige duizend. De veiligheidsregio coördineert de opvang", zo laat de gemeente weten.

Ook de mensen die nu in het Novotel zijn ondergebracht, en zij die vanaf maandag naar verwachting zullen trekken in zeven kamers in een bed&breakfast in de stad, zullen op korte termijn denkelijk naar het schip verhuizen. Vluchtelingen worden in onze regio op dit moment centraal opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. Van daaruit worden zij verspreid over locaties in de gemeenten

"Vanaf eind maart liggen aan de Buitenhavenweg dus enkele weken twee schepen. Het schip waarop nu de asielzoekers verblijven vertrekt immers zoals afgesproken rond 1 mei", aldus de gemeentelijke kennisgeving. "Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Buitenhavenweg ontvangen hierover op korte termijn per brief meer informatie."

De  Oekraïense vluchtelingen zullen drie tot zes maanden blijven, zo meldt de gemeente, 'mogelijk zelfs langer'. "De gemeente onderzoekt daarom ook al de mogelijkheden van een langer verblijf. Een belangrijk aandachtspunt is dat dit niet mag leiden tot verdringing op de woningmarkt."

De afgelopen dagen meldden zich al enkele vluchtelingen bij de gemeente Schiedam. "Zij hebben begeleiding gekregen naar (tijdelijk) onderdak. Verder zijn er vluchtelingen die een-op-een zijn opgevangen door Schiedammers, bijvoorbeeld door de Poolse gemeenschap. Deze betrokkenheid is hartverwarmend en verdient navolging. Op de website RijnmondVeilig.nl is een aanmeldformulier ingericht, waarop inwoners en bedrijven in onze regio kunnen aangeven dat zij woonruimte beschikbaar hebben."

De mensen die zich in Nederland melden hebben niet alleen bijna alles achter moeten laten, maar zij kennen ook andere zorgen. De gemeente inventariseert daarom in samenwerking met Vluchtelingenwerk en andere hulporganisaties hoe vluchtelingen de juiste ondersteuning kunnen ontvangen.