Categorieën

Service

Ouillet schrikt (toch) niet terug voor ingewikkelde transitie

Ouillet schrikt (toch) niet terug voor ingewikkelde transitie
Nieuws

Ouillet schrikt (toch) niet terug voor ingewikkelde transitie

  • Redactie
  • 21-12-2021
  • Nieuws
Ouillet schrikt (toch) niet terug voor ingewikkelde transitie

SCHIEDAM - Een opmerkelijk interview met Laetitia Ouilllet. Zij is adviseur inzake Nieuwe Energie voor Groenoord van de gemeente Schiedam. 

En ze was het mikpunt van kritiek van de Ouderenpartij: als voormalig directeur bij Eneco zou zij impliciet aan belangenverstrengeling - moeten - doen, aldus de kritiek van de Schiedamse fractie (zie hier). Kritiek die overigens nadrukkelijk door het college is tegengesproken.

Onder de kop ‘Energieprojecten zijn voor gemeenten mission impossible’ schetst Ouillet in het interview met NRC een somber beeld van de voortgang van de transitie van traditionele energiebronnen naar duurzame bronnen als wind en zon. Volgens de econoom, geboren in Frankrijk, heeft de overheid met het kiezen voor een decentrale aanpak, waarbij gemeenten het voortouw moeten nemen, de moeilijkste weg gekozen. Zij stelt in het interview: "Een gemeente vragen om een plan te maken dat iedereen het gevoel geeft gehoord te zijn, terwijl niet iedereen de noodzaak van de energietransitie voelt en niet iedereen het eens is over de aanpak, dat is een mission impossible. Gemeenten hebben al zoveel taken. En dan moeten ze ook nog even met andere gemeenten in een ‘energieregio’ een breed gedragen plan maken voor een ‘energielandschap’. Succes.”

Hoe het dan wel moet weet Ouillet ook niet een-twee-drie. Opmerkelijk, voor een gemeentelijk adviseur inzake de aanleg van een warmtenet en de recente voorzitter van Windvogel, de 'windcoöperatie' van Nederland. Ze betoont zich een groot voorstander van bewonersparticipatie maar ziet dat bewonersavonden 'gekaapt' worden door tegenstanders van veranderingen en slaapt daar slecht van. "Want ik zit de hele tijd met twee ideeën in m’n hoofd. Toen ik nog Powerpoints schreef over de mensen die met de voeten in de klei stonden, dacht ik: we moeten met iedereen praten. Maar nu ik daar zelf sta, denk ik: wauw, er wordt wel heel veel verwacht van mensen die met concrete projecten bezig zijn.” En: "Misschien moet je zeggen: een gemeenteraad is een democratisch gekozen orgaan. Die kan een bepaald gebied aanwijzen om windenergie te ontwikkelen. Dan kun je vervolgens drie keer langs de deuren gaan om van de mensen die er echt mee geconfronteerd worden, te horen wat hun zorgen en eisen zijn."

Te waarderen aan Quillet valt dat zij niet terugschrikt voor moeilijke zaken en projecten die slecht zijn voor de slaap, getuige haar baan, als zelfstandige, in Schiedam. Ze krijgt van NRC de vraag: 'gemeenteambtenaar, het klinkt als een baan onder uw niveau' en antwoordt dan: "Dat vind ik juist niet – het is zó’n ingewikkeld project." Over de situatie in Groenoord, waar in Rotterdam verbrandt afval voor warmte moet gaan zorgen: "Mensen vinden het raar dat deze afvalcentrale afval importeert [vooral uit het Verenigd Koninkrijk]. Maar dat gebeurt omdat in Schotland en Engeland nog veel afval wordt gestort. Dat is pas erg, uit die stortplaatsen komt methaan vrij en dat is heel slecht voor het klimaat. Op een Europese schaal is het veel beter dat wij afval importeren. Als je de tijd neemt, kun je iedereen zulke complexe energiekwesties uitleggen."

Het hele interview met Ouillet is hier te lezen.