Categorieën

Service

Relatief weinig jongeren in Schiedam krijgen jeugdzorg

Relatief weinig jongeren in Schiedam krijgen jeugdzorg
Gezond

Relatief weinig jongeren in Schiedam krijgen jeugdzorg

  • Redactie
  • 05-05-2022
  • Gezond
Relatief weinig jongeren in Schiedam krijgen jeugdzorg

SCHIEDAM - In Schiedam kreeg afgelopen jaar 6,1 procent van de jongeren jeugdzorg. Dat is in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten een laag percentage. 

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die organisatie zette op een rijtje dat in totaal 461.000 jonge mensen tot 23 jaar een vorm van jeugdzorg kregen. 

Per gemeente verschilt het aandeel jongeren met jeugdzorg nogal, aldus het CBS. "Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg." Het statische bureau noemt de gemeenten Vlieland, Staphorst, Westvoorne en Raalte waar afgelopen jaar minder dan zes procent van de jongen te maken kreeg met een vorm van jeugdzorg. Schiedam zit daar dus niet veel boven. Daar tegenover staan Tiel en Terneuzen, waar het aandeel jongeren met jeugdzorg groter is dan zestien procent. 

Ter vergelijk: in Vlaardingen ontving afgelopen jaar 7,45 procent van de jongeren jeugdzorg, in Rotterdam 7,5 procent. In Amsterdam en Den Haag ligt dit percentage boven de tien procent, in Utrecht boven de dertien.

Jeugdzorg is de verzamelterm van alle vormen van zorg aan jonge mensen. Daaronder bijvoorbeeld jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en ook gesloten jeugdzorg.

Het CBS verzamelt sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 gegevens over jeugdzorg bij alle bij het CBS bekende jeugdzorgaanbieders. Met ingang van 2021 zijn de uitkomsten niet meer goed vergelijkbaar met eerdere jaren. "Door uitbreiding van de berichtgeverspopulatie is een vollediger beeld ontstaan van alle jeugdzorgaanbieders in Nederland", aldus het CBS. 
Red