Categorie├źn

Service

Rijkssteun is voor kleine wijken Nieuwland en Oost hard nodig

Rijkssteun is voor kleine wijken Nieuwland en Oost hard nodig
Nieuws

Rijkssteun is voor kleine wijken Nieuwland en Oost hard nodig

  • Kor Kegel
  • 26-05-2020
  • Nieuws
Rijkssteun is voor kleine wijken Nieuwland en Oost hard nodig

SCHIEDAM – De wijken Nieuwland en Oost behoren tot de kleinste stedelijke vernieuwingsgebieden die in aanmerking komen voor rijkssteun. Samen hebben ze 26.000 inwoners en dat is aanzienlijk minder dan stadsdelen als Amsterdam-Zuidoost (90.000), Amsterdam Nieuw-West (160.000) en Rotterdam-Zuid (205.000).

“Wij zijn blij met de erkenning van het Rijk dat de opgave in Schiedam voor de wijken Nieuwland en Oost niet meer alleen door de gemeente kan worden opgepakt”, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Want het mogen dan relatief kleine wijken zijn, de problematiek is uitermate complex. Het college: “Beide wijken hebben een lage score in de landelijke Leefbaarometer. De lage score voor beide wijken komt overeen met onze eigen cijfers in de Staat van de Stad. Deelname aan het landelijk programma biedt kansen voor medefinanciering door het Rijk voor Schiedam.” 

Nieuwland en Oost zijn opgenomen in een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid zijn voorts de slechtste wijken van Den Haag, Zaandam, Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Utrecht, Heerlen, Eindhoven, Tilburg en Breda opgenomen.   

Het gemeentebestuur van Schiedam voert samen met Woonplus overleg met het ministerie van BZK, dat een integrale wijkaanpak voor ogen heeft, vergelijkbaar met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

De inzet van het ministerie is om de landelijke aanpak voor de zestien gebieden in te brengen bij de volgende kabinetsformatie. De afspraak is dat Schiedam een plan van aanpak opstelt overeenkomstig de werkwijze en thema’s in Rotterdam-Zuid. De fractieleiders in de gemeenteraad zijn op woensdag 15 januari al geïnformeerd dat deze ontwikkeling eraan zat te komen. Zodra minister Raymond Knops de Tweede Kamer zou informeren, zou ook de hele gemeenteraad worden ingelicht.

De gemeente en Woonplus hebben een kwartiermaker aangesteld om een meerjarig plan van aanpak voor Nieuwland en Oost te maken. Daarin worden goed functionerende bewonersinitiatieven meegenomen. Beide wijken hebben een actieve bewonersbetrokkenheid en kennen een goede samenwerking met de maatschappelijke partners. De betrokken kwartiermaker is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.