Categorieën

Service

Schiedam biedt te weinig statushouders onderdak

Schiedam biedt te weinig statushouders onderdak
Wonen

Schiedam biedt te weinig statushouders onderdak

  • Redactie
  • 05-08-2023
  • Wonen
Schiedam biedt te weinig statushouders onderdak

Enkele jaren geleden was ombudsman Reinier van Zutphen te gast bij enkele nieuwe Schiedammers met een verblijfsstatus


SCHIEDAM - Schiedam is er in de eerste helft van het jaar niet in geslaagd het aantal statushouders huisvesting te verschaffen dat door de rijksoverheid als taak was opgegeven. In plaats van 96 nieuwkomers met een verblijfsstatus, waarvoor de stad 'op de lat' was gezet, vond Schiedam 'maar' 49 plekken. 

Er zijn wel verzachtende omstandigheden: Schiedam had afgelopen jaar juist meer mensen onderdak verschaft dan nodig volgens de taakstelling van het minsterie van Binnenlandse Zaken. En afgelopen maand, juli, wist de stad in één maand 28 mensen woonruimte te verstrekken.

Aan de andere kant groeit de opdracht: in de taakstelling voor het lopende halfjaar wordt Schiedam geacht 123 statushouders op te nemen. 

Schiedam slaagde er in het verleden heel goed in de aantallen nieuwkomers met status die het kreeg opgedragen, in de stad te huisvesten. Op 1 januari van dit jaar lag de stad zelfs 27 statushouders ‘voor’ op de taakstelling. Zodoende (-27 + 96 - 49 + 123 - 28) is het nu aan de stad om dit jaar nog woonruimte te vinden en toe te wijzen aan 115 statushouders. Dat zijn asielzoekers die door de Nederlandse toelatingsprocedure zijn gegaan en door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de verblijfsstatus hebben gekregen. Daarna is het aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om deze mensen over Nederland te verdelen en woonruimte aan te bieden. Ze worden na grootte van de gemeenten over het land verdeeld. Op die manier werden vorig jaar 29.054 nieuwkomers in Nederland permanent ondergebracht.

Om dit jaar de taakstelling te halen zal in Schiedam nog een flinke inspanning vergen. Tussen begin augustus en eind december vorig jaar realiseerde Schiedam 87 plekken voor statushouders. In het eerste halfjaar van 2022 waren dat er 52. Nu moeten er tot 31 december liefst dus nog 115 woonplekken worden gevonden.

Dat er afgelopen jaren minder statushouders in de stad werden ongebracht kon ook omdat de taakstelling vanuit het ministerie toen een stuk kleiner was: 61 en 45 nieuwkomers voor respectievelijk de tweede helft en de eerste helft van het jaar. Die aantallen weerspiegelen het grotere aantal mensen dat naar Nederland komt en hier asiel aanvraagt na het wegebben van de Coronacrisis. In 2021 was het de opdracht aan Schiedam om 49 en 61 plekken om te wonen te vinden voor respectievelijk de tweede en de eerste helft van het jaar. In 2020 waren dat er 29 en 25. In 2019 was dat 27 en 27. 

Je kunt dus ook zeggen dat Schiedam er steeds beter in slaagt woonruimte voor toegelaten asielzoekers te vinden. In 2019 werden er 22 gehuisvest, in 2020 werden dat er ineens 123. In 2021 waren dat er 97 en in 2022 vond Schiedam plek voor 147 statushouders. Om die aantallen inzichtelijker te maken: de bevolking van Schiedam groeide sinds januari 2019 met nog geen 0,6 procent als gevolg van het huisvesten van statushouders.

De cijfers van Schiedam komen terug in de meeste omringende gemeenten: tot dusver goed kunnen voldoen aan de opgelegde taak, maar nu toch staan voor groeiende aantallen. Vlaardingen ving tot dusver dit jaar 68 statushouders op (en 97 en 102 in respectievelijk 2022 en 2021), voor Rotterdam waren die cijfers 636 (plus 958 en 922). Slechts zes van de 49 Zuid-Hollandse gemeenten lagen op 1 januari achter bij de taakstelling. Het ging opmerkelijk genoeg om relatief welvarende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. 

Barendrecht en Midden-Delfland haalden in het eerste halfjaar van dit jaar wel hun doelstelling, de andere vier genoemde niet. Maar dat geldt dus ook voor Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. In Zuid-Holland lukt het dit jaar behalve de twee genoemde gemeenten alleen Maassluis om tenminste het aantal statushouders van de taakstelling permanent onderdak te verschaffen.