Categorieën

Service

Schiedam onder meest strenge gemeenten tegen lachgas

Schiedam onder meest strenge gemeenten tegen lachgas
Gezond

Schiedam onder meest strenge gemeenten tegen lachgas

  • Redactie
  • 28-03-2021
  • Gezond
Schiedam onder meest strenge gemeenten tegen lachgas

SCHIEDAM – Schiedam is een van de elf gemeenten in Nederland die gebruik van lachgas verbieden. De NOS zette de situatie in het land op een rijtje. Schiedam hanteert eenzelfde beleid als onder meer Den Haag, Noordwijk en Pijnacker-Nootdorp.

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft al een eigen lachgasverbod ingevoerd. Maar slechts een klein deel gaat zo ver om het gebruik van het goedje volledig te bannen.

Veel gemeenten blijken niet te willen wachten op het landelijke verbod, dat oorspronkelijk begin dit jaar zou ingaan. Die streefdatum bleek volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid uiteindelijk niet haalbaar.

De NOS inventariseerde de omgang van de Nederlandse gemeenten met lachgas. 184 Van de 352 gemeenten wachten een landelijke verbod niet langer af en nemen zelf stappen via hun Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s).

Van de week riep cardioloog Robert Riezebos op tot snelle invoering van een landelijk verbod op recreatief lachgasgebruik. Riezebos is hoofd van het OLVG Hartcentrum. Cardiologen slaan alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik. "We hopen echt dat het recreatieve gebruik van lachgas verboden wordt, want het verwoest jonge levens", zei Riezebos tegen het Parool. "Het lijkt wachten op de eerste dode." Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook al voor een toename aan dwarslaesies door overmatig lachgasgebruik.

Het overgrote deel (106 gemeentes) verbiedt lachgasgebruik volledig binnen enkele aangewezen gebieden in de gemeente en in de rest van de wijken als er sprake is van overlast. Een kleiner deel (67 gemeentes) hanteert alleen die tweede verbodsvorm: een gemeentewijd verbod wanneer er sprake is van overlast.

In de Schiedamse APV staat dat het verboden is 'op een openbare plaats of op openbaar water lachgas voor recreatief gebruik of daarop gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen, of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben'.

Het gebruik van lachgas leidt volgens de gemeente in de toelichting bij de APV tot ongewenst en onberekenbaar gedrag: omvallen, bewusteloosheid, slechte concentratie en onoplettendheid, hallucineren. "In het verkeer en op straat kan dit tot gevaar leiden en kunnen er ongelukken gebeuren. Doordat lachgas vooral in groepsverband in de openbare ruimte wordt gebruikt, gaat hiervan een dreigende houding uit, waardoor omstanders zich onveilig voelen." En: "Ter bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid en om overlast en hinder tegen te gaan, is het noodzakelijk om de verkoop, het aanwezig hebben en het gebruik van Iachgas in openbare inrichtingen te verbieden."