Categorieën

Service

Schiedam stijgt op misdaadmeter - maar is de stad onveiliger?

Schiedam stijgt op misdaadmeter - maar is de stad onveiliger?
Nieuws

Schiedam stijgt op misdaadmeter - maar is de stad onveiliger?

  • Redactie
  • 21-05-2016
  • Nieuws
Schiedam stijgt op misdaadmeter - maar is de stad onveiliger?

SCHIEDAM – Schiedam is gestegen op de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Of gedaald, het is maar hoe je het ziet. In de ranglijst van gemeenten met veel misdaad klom Schiedam van plek 26 naar plaats 22.

De lijst van de krant biedt een vergelijking met andere gemeenten. Het is niet helemaal duidelijk of de groei van de misdaad absoluut is, of dat Schiedam stijgt omdat andere gemeenten meer verbeteren. De landelijke tendens is immers dat de misdaad in Nederland daalt.

Bij buurgemeente Vlaardingen valt wel met enige zekerheid te constateren dat de misdaad toenam. Die stad staat nu één plek achter Schiedam, op 23, maar bleef daar vorig jaar nog ver vandaan, op nummer 39. De plek op de ranglijst komt tot stand via een gewogen gemiddelde van de misdaadcategorieën woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernielingen. Misdaden met veel impact als mishandeling en straatroof wegen dus zwaarder.

Meest criminele gemeente blijkt dan Amsterdam, gevolgd door Maastricht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag.

Er blijken flinke verschillen op te treden in de verschillende soorten misdaden. Slecht ging het vorig jaar in Schiedam volgens de misdaadmeter met inbraken uit schuren en ook met straatroof. Die namen met respectievelijk 32 en ruim negen procent toe. Goed ging het weer met diefstal uit auto's en met vernieling (beide daalden zo'n 22 procent). Ook het aantal diefstallen van auto's en moteren liep flink terug, met ongeveer vijftien procent.

De meest voorkomende misdaad in Schiedam, in ieder geval de faux pas die het meeste aangiften oplevert, is vernieling; dat kwam vorig jaar zo'n 570 keer voor. Daarna volgen de rubrieken diefstal uit auto of van motor (450 keer) en inbraak (ruim driehonderd keer). Om over langere tijd te vergelijken: in 2013 kwamen bovengenoemde aantallen uit op respectievelijk 860, 732 en 408. Zo bezien is er een duidelijk verbetering gaande. Vooropgesteld dat de aangiftebereidheid gelijk blijft.

In 2015 werden er vijftien overvallen geteld in Schiedam, even veel als het jaar daarvoor en twee meer dan in 2013. Het aantal straatroven schommelde tussen 2013 en 2015 jaarlijks: van 56 naar 54 naar 59. Landelijk schijnt dit aantal met veertig procent gedaald, aldus de misdaadmeter van het AD.