Categorieën

Service

Schiedam tegen schrappen kwijtschelding zuiveringsheffing

Schiedam tegen schrappen kwijtschelding zuiveringsheffing
Nieuws

Schiedam tegen schrappen kwijtschelding zuiveringsheffing

  • Redactie
  • 06-11-2015
  • Nieuws
Schiedam tegen schrappen kwijtschelding zuiveringsheffing

SCHIEDAM - Het gemeentebestuur van Schiedam heeft zich bij monde van wethouder Mario Stam uitgesproken tegen het schrappen van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing. Het Hoogheemraadschap Delfland, dat deze heffing in Schiedam int, wil af van de kwijtschelding.

Stam sprak dinsdag in, tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van het waterschap. Dat beslist op 19 november over de kwijtschelding.

De gemeente Schiedam vindt het afschaffen van de kwijtschelding een slecht idee omdat het gezinnen treft die het financieel al erg moeilijk hebben. Stam: “Ongeveer achtduizend Schiedammers kunnen op dit ogenblik al nauwelijks rondkomen. Een extra kostenpost zal voor hen de financiële ondergang betekenen.“

Het gaat hierbij om gezinnen die om verschillende redenen al aanspraak maken op ondersteuning in het armoedebeleid, aangewezen zijn op de voedselbank, de kledingbank. Afschaffing van de kwijtschelding treft kinderen die nu alleen met ondersteuning van de gemeente aan sport of cultuur kunnen deelnemen, simpelweg omdat er thuis geen geld is om het zelf te kunnen bekostigen, aldus de wethouder.

"Waar de gemeente Schiedam alles in het werk stelt om het mensen mogelijk te maken mee te blijven doen in de samenleving, zou deze actie van het waterschap - het gaat over bedragen tot bijna 300 euro per jaar voor een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat - extra hard aankomen. Het gevolg is dat mensen die het niet breed hebben, een groter beroep zullen doen op de bijzondere bijstand. Daarmee wentelt het Hoogheemraadschap Delfland een probleem af op andere overheden. Dat is een werkwijze die niet strookt met de waarden en normen van behoorlijk bestuur."

De verwachting is volgens Stam ook dat het afschaffen van de kwijtschelding zal leiden tot extra inspanningen door de Regionale Belasting Groep (RBG). Daarnaast zal waarschijnlijk een groter bedrag oninbaar blijken te zijn en zullen de incassokosten toenemen. Het waterschap kan niet duidelijk maken of de verlaging van het tarief van de zuiveringsheffing opweegt tegen de hogere uitvoeringskosten en het hogere bedrag aan oninbare belastingen.

Stam roept het hoogheemraadschap op het voorgenomen besluit uit te stellen om dit nog eens goed tegen het licht te houden: “Doe uzelf, de gemeenten, maar vooral de minima in de gemeenten een deugd, en denk nog eens goed na over het doorzetten van uw voornemen. Ik kan me zomaar voorstellen dat u het jaar 2016 neemt om een en ander nog eens te doordenken en daarmee de implementatie minimaal een jaar uitstelt.”