Categorieën

Service

Schiedam vraagt aandacht voor 'kwetsbare gebieden'

Schiedam vraagt aandacht voor 'kwetsbare gebieden'
Nieuws

Schiedam vraagt aandacht voor 'kwetsbare gebieden'

  • Redactie
  • 26-05-2021
  • Nieuws
Schiedam vraagt aandacht voor 'kwetsbare gebieden'
SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers is één van de 15 burgemeesters die aandacht vraagt voor kwetsbare gebieden, waaronder Schiedam Nieuwland en Oost. Met de oproep ‘Dicht de Kloof’ vragen de burgemeesters de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet om hulp.  

De burgemeesters vragen de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet om gemeenten en maatschappelijke partners te helpen om de kloof tussen mensen die vooruitgaan en die achterop raken te dichten. Dat geldt met name in 16 kwetsbare gebieden waar ook Schiedam Nieuwland en Oost onder vallen. “Het gaat om één miljoen inwoners, waaronder mensen uit Schiedam. Ook in onze gemeente zijn er kwetsbare gebieden die extra en langdurig hulp nodig hebben.” In deze gebieden is de leefbaarheid (zeer) matig, de woningvoorraad kwetsbaar, is er relatief veel werkloosheid en voelen mensen zich onveilig.

De 15 burgemeesters vragen de overheid om gedurende langere tijd, jaarlijks, extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, én 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. “We zien dat de opstapeling van problemen waar onze inwoners mee te maken krijgen, met onze huidige maatregelen, niet is op te lossen,” aldus burgemeester Lamers. “Het zijn grote opgaven. We zien mooie kansen, maar we kunnen het niet alleen. Daarvoor is deze steun van het rijk nodig.”