Categorieën

Service

Ze hebben groot gelijk in de Plantage

Ze hebben groot gelijk in de Plantage
Wonen

Ze hebben groot gelijk in de Plantage

  • Han van der Horst
  • 03-03-2024
  • Wonen


COLUMN - De bewonersvereniging van de Plantage verzet zich tegen de nieuwbouwplannen op het terrein van de glasfabriek. Er bestaat qua sfeer een enorm verschil tussen de deftige Tuinlaan en de door bedrijvigheid gedomineerde Buitenhavenweg. In eerste instantie denk je dan ook: waar bemoeien die rijkelui zich mee? Zelf wonen ze prachtig in vaak monumentale panden. Als er dan een heel eind verderop – ook nog aan de andere kant van het water - huizen bijgebouwd dreigen te worden, komen ze in opstand omdat ze te teergevoelig zijn voor het nieuwe uitzicht.

Zo denk je er over. Tot je ziet wat men werkelijk van plan is op het terrein van de glasfabriek. Dan blijkt zonneklaar, hoe de bewoners van de Plantagebuurt het gezonde verstand vertegenwoordigen en de projectontwikkelaars van het glasfabriekterrein verdwazing en verblinding. Wie dacht er met behoud van zoveel mogelijk bestaande elementen een hofjesstructuur tot stand zou komen, vergist zich deerlijk. De projectontwikkelaars stellen zich een paar woonkolossen voor van 45 meter hoog. Dat is bijna het dubbele van de Grensflat. Het meest krankzinnige is nog wat ze met de twee enorme silo´s van plan zijn. Daar komt in hun visie een hotel bovenop. Het geheel wordt dan 65 meter hoog. 

De bewoners van de Plantage dachten misschien aan hun eigen uitzicht maar met deze plannen wordt dat van de halve stad verkloot. Daarvoor moet Schiedam gespaard blijven. 

Een commissie van de Plantagebewonersvereniging heeft een heel uitgewogen zienswijze gepresenteerd waarin zij uitlegt dat dít slechte plannen zijn en waarom. Ze herinnert ons eraan dat het Stadskantoor al zestig jaar misstaat en zij maant de gemeente aan die fout niet nog eens op grotere schaal te herhalen. 

Daar valt nog wat aan toe te voegen: de Rijnmond en met name de Maasoevers in Rotterdam worden gedomineerd door rechthoekige hoogbouw. De burger voelt zich daardoor geïntimideerd. Het is autoritair, het is dictatoriaal. Niet voor niets kreeg de bij onze buren zo bewonderde architect Rem Koolhaas belangrijke opdrachten in China, waar hij onder meer het hoofdgebouw van de staatstelevisie mocht ontwerpen.

In Schiedam heeft men de neiging met nieuwbouw het Rotterdamse voorbeeld te volgen maar dan op kleinere schaal. Dat blijkt voor de zoveelste keer op het terrein van de glasfabriek. Daar komen flatgebouwen die het uitzicht van de eigen inwoners verpesten, maar toch slechts half zo hoog zijn als bijvoorbeeld de Zalmtoren, die dolksteek in de lever van het Rederskwartier. 

Halfhartig een slecht voorbeeld volgen, dat dreigt te gebeuren.

Terug naar de tekentafel. Doe eens wat leuks. Zoals in Zaandam bijvoorbeeld.