Categorieën

Service

Stond er een loodwitfabriek waar een speelplaats komt?

Stond er een loodwitfabriek waar een speelplaats komt?
Nieuws

Stond er een loodwitfabriek waar een speelplaats komt?

  • Redactie
  • 29-11-2023
  • Nieuws
Stond er een loodwitfabriek waar een speelplaats komt?

Een loodwitfabriek, in dit geval in Utrecht; beeld: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


SCHIEDAM - Stond er een loodwitfabriek op het perceel tussen Westvest en Lange Haven? Maarten Reuderink, van de Ouderenpartij Schiedam wil dat graag weten, want hij heeft zo zijn vermoedens. Aan B&W van de stad om uitsluitsel te geven.

Loodwit is een pigment, wit, dat tot betrekkelijk vrij recent werd in kunst- en huisschildersverven, in pleisters en plamuren en in het loodglazuur voor aardewerk. Honderden jaren domineerde de Nederlandse loodwitindustrie de 'wereldmarkt'. Zeker is dat Schiedam ook een loodwitfabriek had, die tot aan het begin van de negentiende eeuw heeft bestaan. Maar waar die stond?

De gemeente Schiedam heeft het pan om bij het parkeerterrein aan de Westvest en Westmolenstraat een speelplaats in te richten, zo weet Reuderink. Hij liet de gemeente weten dat de loodwitfabriek mogelijk precies daar heeft gestaan waar de kinderen moeten gaan spelen. Afdoende antwoord van de gemeentelijke ambtenaren kreeg het raadslid niet, reden waarom hij nu schriftelijke vragen stelt aan het college. Hij wil graag weten of B&W het bestaan van de chemische fabriek op die plaats kan bevestigen of ontkennen. En of er bij de plannenmakerij rekening is gehouden met het mogelijke bestaan van de loodwitfabriek, en de gevolgen daarvan voor de bodem. En vooral: maakt het bestaan van de fabriek verschil in de (uitvoering van) de plannen?