Categorieën

Service

Verslagen gemeenteraad nu online doorzoekbaar

Verslagen gemeenteraad nu online doorzoekbaar
Nieuws

Verslagen gemeenteraad nu online doorzoekbaar

  • Redactie
  • 07-12-2023
  • Nieuws
Verslagen gemeenteraad nu online doorzoekbaar

Rellende jongeren achtervolgd door politie op de busbaan op de Vlaardingse Europaboulevard / Schiedamse Brederoweg; foto: beeldbanknummer 23129, maker Roel Dijkstra

SCHIEDAM - Goed nieuws voor iedereen die belangstelling heeft voor de handelingen van het hoogste orgaan binnen de gemeente: de verslagen van de Schiedamse gemeenteraad zijn gedigitaliseerd en online doorzoekbaar via de webstek schiedamarchief.notubiz.nl.

De raadsverslagen gaan over alle zaken die voor de inwoners van Schiedam belangrijk zijn, zoals voorzieningen, regels, verzoeken van burgers of ondernemers. Van Kethel en Spaland, Oud- en Nieuw- Mathenesse en Nieuwland en Kortland zijn ook de verslagen van voor hun samenvoeging met Schiedam te vinden.

Zowel de gedrukte als handgeschreven verslagen zijn op tekst doorzoekbaar gemaakt dankzij twee technieken: Optical Character Recognition (OCR) en Handwritten Text Recognition (HTR). Door deze handschrift- en tekstherkenning zijn de meeste woorden in de tekst vindbaar gemaakt. De tekstherkenning is nog niet perfect, het advies is dan ook bij geen zoekresultaten verschillende schrijfwijzen van een woord of op een deel van het woord te proberen. Bij een positief resultaat tonen de treffers raadsverslagen in pdf-formaat. Binnen die pdf’s moet opnieuw worden gezocht, maar met de toetsencombinatie Ctrl+F is eenvoudig een nieuwe zoekbalk op te roepen.

In de verslagen is te lezen met welke mee- of tegenvallers Schiedam te maken kreeg, en hoe partijen daarmee omgingen. Denk aan grote zaken als de wederopbouw, bevolkingsgroei, aanleg van de metro, maar ook rellen, hangjeugd of de economische neergang van de havenindustrie. Of minder ingrijpende zaken als werkzaamheden of vergunningen. In oktober 1988 bijvoorbeeld zijn er antwoorden te vinden op vragen van PvdA-raadslid Ben Stuivenberg over de al tien jaar durende rellen rond de busbaan op de Brederoweg tussen Schiedamse en Vlaardingse jongeren. Na een antwoord over de kosten van de politie-inzet, schrijft de gemeente dat er geen duidelijkheid is te geven over de drijfveren, zodat het moeilijk is aan te geven hoe deze zijn te voorkomen. “De rellen die steeds plaatsvinden aan het einde van de zomer en aan het begin van het schooljaar zijn een fenomeen dat naar onze mening in een historisch perspectief kan worden geplaatst. (…) Ze zijn voornamelijk een confrontatie tussen twee jongerengroepen met elk jaar weer een andere samenstelling. Wellicht dat er daarom een verband zou kunnen bestaan met de start van het schooljaar.”

Wie op zoek is naar recentere raadsverslagen, uit de 21ste eeuw, kan terecht op de webstek schiedam.notubiz.nl. Het gemeentearchief is nog meer verslagen aan het digitaliseren, waaronder handgeschreven stukken, en deze zullen te zijner tijd erbij komen. Het oudste raadsverslag is nu nog dat van 29 juli 1853.