Categorieën

Service

Voor elk van coalitiepartners wat wils, zoals 'betaald parkeren? zelf bepalen!' en 'soepeler horecabeleid'

Voor elk van coalitiepartners wat wils, zoals 'betaald parkeren? zelf bepalen!' en 'soepeler horecabeleid'
Politiek

Voor elk van coalitiepartners wat wils, zoals 'betaald parkeren? zelf bepalen!' en 'soepeler horecabeleid'

  • Redactie/Schiedammer Online
  • 27-06-2022
  • Politiek
Voor elk van coalitiepartners wat wils, zoals 'betaald parkeren? zelf bepalen!' en 'soepeler horecabeleid'
SCHIEDAM - De fractievoorzitters en beoogd fractievoorzitters van de partijen in de te vormen coalitie presenteerden aan het eind van de middag in het Wijkhuis Dreesplein in Nieuwland het coalitieakkoord aan de pers. Daarna was het publiek welkom om de ondertekening door de fractievoorzitters en beoogd fractievoorzitters bij te wonen.

V.l.n.r. zie je Jessie Silva (beoogd fractievoorzitter PvdA), John Maris (fractievoorzitter Progressief Schiedam), Cemil Kahramanoğlu (beoogd factievoorzitter DENK), Informateur Metin Çelik, Tom Janssen (fractievoorzitter VVD) en John van Sliedregt (fractievoorzitter D66). Sommigen zijn aangeduid als beoogd fractievoorzitter, omdat zij nu nog geen fractievoorzitter zijn en dat zullen worden na de formele benoeming (a.s. donderdagavond) van de door hun partij te leveren wethouder. Tijdens de presentatie waren de beoogd wethouders aanwezig als zwijgzame toehoorders, op een rijtje zittend achter een tafel die haaks op de tafel stond met het rijtje (beoogd) fractievoorzitters. 

Lees ook ons eerdere artikel van vandaag: Zo zullen de portefeuilles verdeeld worden in het college van B&W

Elke gemeentepoliticus achter de fractievoorzittertafel mocht kort het woord voeren over het coalitieakkoord 2022 -2026, dat de titel draagt 'Verder, voor een kleurrijke stad'. Dat het een 'mooi akkoord is', 'dat er een goede ploeg wethouders klaarstaat' en woorden van gelijke strekking, werden door ieder van hen gebezigd.

Tom Janssen stipte aan dat er verder wordt gegaan met een ambitieus woningbouwprogramma (6000 woningen erbij) en dat hij, als jongeling, als geen ander begrijpt dat het van groot belang is om 'woningcarrière' in je eigen stad te kunnen maken. Ook benadrukte Tom de financiële degelijkheid die nodig is in een gemeente. Hij wil de financiële huishouding in evenwicht houden, zonder naar het middel van verhoging van de OZB te hoeven grijpen. Schiedam moet bruisender worden. Een eerste aanzet daartoe is het soepeler maken van de horecawetgeving. 

Cemil Kahramanoğlu noemde als belangrijk punt in het coalitieakkoord de aandacht die er moet zijn voor de kwetsbaren in de samenleving. Hij zei ook dat wijken zelf mogen bepalen of er wel of geen betaald parkeren in hun wijk wordt ingevoerd. "Ook moeten wijken zelf kunnen bepalen welke de feestdagen zijn", zei Cemil. Navraag bij hem leerde dat hij daarmee doelde op het feit dat wijken waar betaald parkeren wordt ingevoerd, mogen bepalen welke dagen als feestdagen worden aangemerkt waarop er gratis geparkeerd mag worden. "We zijn er trots op voor het eerst in onze geschiedenis mee te besturen."

Jessie Silva ziet in het coalitieakkoord een goede basis om Schiedam verder te brengen. Daarbij benadrukte ook zij dat er extra aandacht zal zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving. "Het is van groot belang dat die op weg geholpen worden", zei Jessie, "daaronder valt ook aandacht voor zaken als laaggeletterdheid. Er moeten woningen gebouwd worden, waaronder voldoende woningen in het betaalbare segment."

John van Sliedregt benadrukte "een mooie combinatie van bestaand beleid en nieuwe elementen" te zien. "De coalitie is een goede afspiegeling van de Schiedamse samenleving", zei John, waarna hij op twee primeurs wees: "Anouschka Biekman is de eerste vrouw als D66-wethouder van Schiedam. Zij is ook de eerste vrouwelijke wethouder van kleur in Schiedam." John van Sliedregt noemde voor wat betreft inhoud van het akkoord de focus op veiligheidsbeleid, de kansengelijkheid (aan werk helpen van mensen vanuit de bijstand) en het horecabeleid (minder regelgeving). 

John Maris gaf aan de coalitiebespreking best wel spannend gevonden te hebben. "Immers als Progressief Schiedam - samen met GroenLinks -  zijn we uit de vorige coalitie gestapt. In de besprekingen bleek echter dat we voor ons belangrijke punten uit het vorige college, zoals de opgestelde mobiliteitsvisie, in stand hebben kunnen houden." Bovendien noemt John het belang van groen in de stad, duurzaamheid en diervriendelijkheid. 

Ook werd aangegeven dat buiten de binnenstad minder stringente regelgeving moet gaan gelden voor horeca; nu is het heel moeilijk om buiten de binnenstad een nieuw horecabedrijf te starten. Voor wat betreft zwembaden in Schiedam wordt voor Zwembad Groenoord gedacht aan renovatie. Voor wat betreft Zwembad Zuid wordt gedacht aan vervanging (dat wil zeggen sloop van het huidige en bouw van een nieuw zwembad) als er een externe partij gevonden kan worden die dit financiert.

Nadat iedereen zijn woordje had gedaan, werd de zaal omgebouwd. De lange tafels gingen aan de kant, statafels kwamen ervoor in de plaats. In de aankondiging vorige week van de bijeenkomst van vanmiddag had de gemeente aangegeven dat belangstellenden uitgenodigd waren om de ondertekening van het coalitieakkoord bij te wonen. Daartoe dienden belangstellenden zich wel vooraf per e-mail bij de communicatieafdeling van de gemeente aan te melden, omdat er plaats was voor maximaal vijftig belangstellenden.

Er kwamen slechts zo'n 25 belangstellenden, waarvan de overgrote meerderheid gerelateerd was aan de politici in de zaal dan wel aan de betrokken politieke partijen. Het benadrukte nogmaals het belang van een speerpunt van ook deze politici om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen, om zodoende de opkomst bij verkiezingen te verhogen.