Categorieën

Service

Wapenstok volgens 'driehoek' niet nodig voor BOA's

Wapenstok volgens 'driehoek' niet nodig voor BOA's
Nieuws

Wapenstok volgens 'driehoek' niet nodig voor BOA's

  • Redactie
  • 14-04-2023
  • Nieuws
Wapenstok volgens 'driehoek' niet nodig voor BOA's

SCHIEDAM - De 'lokale driehoek' (burgemeester, politiechef en officier van justitie) vindt het niet nodig de Schiedamse BOA's uit te rusten met een wapenstok.

Ruim drie jaar geleden werd er in de Schiedamse gemeenteraad gesproken over een eventuele uitbreiding van de zogenaamde geweldsmiddelen voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Op dat moment was nog niet duidelijk hoe de landelijke regeling er precies uit kwam te zien. Tijdens het raadsdebat gaf burgemeester Cor Lamers aan het spoor te willen volgen van de minister van Justitie en Veiligheid, die een evaluatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wilde afwachten. Dat onderzoek is nu met conclusies afgerond.

Dat gebeurde op basis van een proef in tien gemeenten, waar BOA's een wapenstok kregen in hun uitrusting. Conclusies zijn dat de 'toekenning van de bevoegdheid om ook een wapenstok te gebruiken, in sterke mate afhankelijk is van de in redelijkheid te verwachten kans dat de BOA bij de vervulling van zijn functie met geweld wordt geconfronteerd en de ernst van dat geweld', zo meldt Lamers de Schiedamse raad vandaag.

Welke overtredingen worden er bijvoorbeeld gemaakt? "De BOA’s in de gemeente Schiedam handhaven voor het overgrote deel lokale wet- en regelgeving." Strafrechtelijke handhaving door BOA’s in de openbare ruimte is beperkt. "Daarnaast houdt een gespecialiseerde groep BOA’s zich bezig met de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit." 

Verder moet gebruik van de wapenstok in relatie staan tot de aard van de te verwachten agressie. "De BOA’s in Schiedam voeren hun taken uit in de openbare ruimte. Daarbij is de omgangsnorm op de manier waarop mensen in het dagelijks leven normaliter met elkaar omgaan", aldus Lamers. "Daarbij ontstaat soms lichte spanning na een incident of een opeenstapeling van kleinere incidenten die kunnen leiden tot discussies of onveiligheidsgevoelens. In deze situatie is de inzet van BOA’s gericht op de-escalatie. In zeer uitzonderlijke gevallen is er sprake van agressiviteit waarbij fysieke aanhouding noodzakelijk is." Een aanhouding door BOA's waarbij de inzet van geweldsmiddelen (handboeien) noodzakelijk is vindt volgens de burgemeester gemiddeld twee keer per jaar plaats.

Alles welbeschouwd betekent dit dat invoering van de wapenstok bij Schiedamse BOA's niet nodig is, aldus genoemde driehoek. In Rotterdam werd hetzelfde besloten.