Categorie├źn

Service

West: eerst waterbergingen, straten en riolen volgen later

West: eerst waterbergingen, straten en riolen volgen later
Wonen

West: eerst waterbergingen, straten en riolen volgen later

  • Redactie
  • 30-10-2022
  • Wonen
West: eerst waterbergingen, straten en riolen volgen later

Het plein aan de Westfrankelandsestraat


SCHIEDAM - Hoe belangrijk het is secuur werk te leveren en na te blijven denken over hoe zaken precies in elkaar steken, blijkt uit de berichtgeving van Schiedam24 over de werkzaamheden in de zogenaamde Fabri-Frankenland-Liduinabuurt.

Deze website schreef eerder dat 'Vanaf eind dit jaar werkzaamheden in drie buurten' gaan plaatsvinden. Daar is geen woord aan gelogen.

Het artikel van 18 oktober begon als volgt: "De gemeente Schiedam richt de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk worden meegenomen in dit project. De werkzaamheden starten eind van dit jaar.

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. Over de herinrichting is onder andere gesproken met diverse klankbordgroepen. De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de bestrating vernieuwd, wordt de riolering verbeterd (en/of vernieuwd), komen er nieuwe lichtmasten en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er - nieuwe -ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen. De genoemde werkzaamheden worden vanaf eind dit jaar uitgevoerd in de Fabribuurt, Frankenlandbuurt en Liduinabuurt, alsook de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk, tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan.

Om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken worden verschillende aanpassingen gedaan in de buurt. Zo worden er waterbergingen aangelegd en rioolbuizen vergroot en wordt de afvoer van regenwater aangepakt. De genoemde maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam-West. In totaal worden er vier waterbergingen aangelegd. Deze komen onder het Vriendschapsplein, het plein aan de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en de Warande."

Alles wat hier staat klopt. En toch, zo liet een gemeentelijk woordvoerder weten, valt voor te stellen dat mensen uit het stuk 'de indruk krijgen dat er eind dit jaar in drie buurten wordt begonnen'. "Alleen is dat niet zo. In november starten we met de aanleg van twee waterbergingen. Dat doen we vooruitlopend op de herinrichting. De waterbergingen komen onder het Vriendschapsplein en onder het plein aan de Westfrankelandsestraat. Tijdens de herinrichting volgen nog de waterbergingen aan de Aleidastraat en de Warande. De waterbergingen zijn bedoeld om overlast als gevolg van hevige regenval te beperken. Na de aanleg van de waterbergingen worden de pleinen tijdelijk ingericht."

Het waarom van die aanpak is volgens de zegsman vooral van praktische aard. "De reden dat er begonnen wordt met de waterbergingen is dat dit ondergrondse werkzaamheden betreft. Daarnaast zorgen de waterbergingen ervoor dat we in een aantal straten de wateroverlast bij extreme regenval aanpakken."

Het werk aan de waterbergingen gaat dus voor het herinrichtingswerk van de straten uit. En de redactie van Schiedam24 geeft grif toe dat de lezer uit de tekst waarschijnlijk concludeert dat het werk eind dit jaar begint en dat er gewerkt wordt aan waterbergingen en aan riolering, lichtmasten en groen. Maar kan niet weten dat er tussen die werkzaamheden nog veel tijd zit.

Alleen: onze redacteur van dienst schreef het stuk naar aanleiding van berichtgeving op de gemeentelijke site. Zij had geen voorkennis dat al jarenlang gewerkt wordt aan plannen, dat die ook al lang geleden breed zijn aangekondigd - maar dat er eigenlijk ook al net zo lang op straat niets gebeurt. Ze kende de gevoeligheden in de bewuste buurten niet en had geen enkel belang de waarheid geweld aan te doen door een vertekend beeld te schetsen. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze de gemeentelijke website gevolgd (de tekst daar is afgelopen week aangepast) om tot haar bericht te komen; en feit is nu eenmaal dat praktisch ieder mens, ook gemeentelijke ambtenaren, het liefst een florissant beeld van de eigen werkelijkheid naar voren brengt.

Ook onze columnist Han van der Horst 'stonk' erin, getuige zijn column van afgelopen zondag, zie: De kindern van de FFL-buurt wacht prachtige avonturen.

De woordvoerder van de gemeente kan nog geen definitieve planning geven voor het geheel aan werkzaamheden. De bewoners krijgen binnenkort een bewonersbrief waarin de werkzaamheden gemeld worden, zo laat hij weten. "Inclusief de vooropname van een aantal woningen rondom de twee pleinen."