'Zorg moet kunnen werken met mondkapjes'

19-04-2020 Gezond Ingezonden


SCHIEDAM - 'Betrokken Schiedammer' Mari Dingenouts richt zich in een brief aan burgemeester Cor Lamers om zijn zorg over het gebrak aan mondkapjes voor mensen in de zorg te uiten en op te roepen actie te nemen.

"Het moet mij eerst van het hart dat dit virus dramatische ongekende vormen heeft aangenomen en inmiddels heeft geleid tot vele doden en heel veel verdriet bij nabestaanden. In stilte en op facebook heb ik de slachtoffers tot nu toe herdacht, en het verlies en mijn gevoelens tot uiting gebracht. Later volgt een grootschalige herdenking, zo antwoordde u (Lamers, red) eerder op mijn vraag. Ook heb ik mij aangesloten bij hen die op verschillende manieren hun waardering hebben getoond voor degenen die in de Zorg werkzaam zijn en vechten om met elkaar het virus een halt toe te roepen. Mensen beter te maken. Ook ben ik als inwoner van deze stad onder de indruk van de wijze waarop Schiedammers en organisaties, ondanks belemmeringen, actief zijn, elkaar helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Ook de ondernemers hebben het moeilijk en doen hun best voor onze stad. Voor verenigingen en stichtingen is het ook een moeilijke tijd. U heeft uw zorg en waardering daarvoor al een paar keer uitgesproken. Ik hoop samen met hen en met u dat er heel snel een vaccin komt om besmetting en ziekte tegen te gaan en dat er een einde komt aan deze crisis en we weer met elkaar verder kunnen werken aan het nieuwe normaal.

Graag wil ik u mijn waardering uitspreken voor de slagvaardige aanpak in Schiedam met name de toevoeging van de Margriethal als Corona-hulplokatie bij het Franciscus Vlietlandziekenhuis. Gelukkig is het aantal doden in Schiedam tot nu toe beperkt gebleven tot vijf (landelijk 3459). Om met uw eigen woorden te spreken: elke dode is er een te veel. In onze stad zijn tot nu toe 115 bewezen Corona-besmettingen, 35 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis (landelijk 30.449 besmet).

Mondkapjes

Het volgen van de ontwikkelingen heeft van mijn kant ook geleid tot kritische kanttekeningen en vragen. De eerste vragen heeft u beantwoord op 3 april tijdens de extra uitzending van Schie TV. Ze waren gebaseerd op het interview dat Schiedam24 publiceerde met huisarts De Wit uit Vlaardingen, die in de Margriethal werkzaam was. Hij uitte zijn zorgen over het ontbreken van voldoende beschermingsmiddelen en de gevolgen daarvan. U herkende en erkende het enorme tekort en het probleem voor de hele zorg. Het was roeien met de riemen die er op dat moment waren. U zou zelfs naar orthodoxe oplossingen zoeken. Uit de signalen die ik inmiddels had uit krantenberichten, debatten uit de Tweede Kamer, instellingen uit Schiedam, via Nieuwsuur waarin veel deskundigen aan het woord komen, werd duidelijk dat het al goed mis was met het ambtelijk handelen, het bestellen, het maken, het transporteren, de aanvoer, het verspreiden en het mogen en kunnen gebruiken van de beschermmiddelen, met name mondkapjes. De richtlijnen van het RIVM waren inmiddels doorgevoerd in de verpleeghuizen, thuiszorg, Jeugd en Gezincentra, GGD´s en GGZ´s, ook in Schiedam. Zorgmedewerkers die binnen de 1.50 meter mensen moesten helpen en zelfs aanraken, kwamen daardoor in onveilige situaties die tot besmetting zouden kunnen leiden. Ze moesten dit belangrijke werk blijven doen zonder het gebruik van mondkapjes.

De koppen in de kranten spraken boekdelen over de gang van zaken: 'Verpleeghuizen wekenlang genegeerd bij verdeling mondkapjes', 'Een derde van de mensen met thuiszorg of hulp van een verpleegkundige krijgt minder of geen zorg meer', 'Ook in thuiszorg en verpleeghuis moet veiligheid leidraad zijn', '8000 zorgmedewerkers besmet'. 'Ik breng mijn gezin in gevaar', 'Moeder bezorgd: waarom geen mondkapje bij het vaccineren van mijn kind?', 'Coronabesmetting in Frankenland', 'Kabinet gaat mondkapjes op andere manier verdelen'.

Een van de treffendste teksten in een landelijk dagblad was: "Medewerkers van verpleeghuizen en in de thuiszorg voelen zich soms soldaten die zonder uitrusting aan het front moeten vechten tegen het Coronavirus." Dat is onacceptabel en niet te doen, zeggen de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU ´91.

Steeds meer landen, de WHO en organisaties zijn anders gaan denken over het deskundig gebruik van mondkapjes door professionals. Het kabinet gaat dit ook inzien. Daarom bestelde de rijksoverheid op 7 april dertig miljoen mondkapjes, zo bevestigde de nieuwe minister Van Rijn. Onlangs bevestigde premier Rutte dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. "Dat komt later terug bij de evaluatie”. Gelukkig maar, want de uitspraken van minister De Jonge dat er onbeschermd gewerkt moest worden, zorgde voor woede en onbegrip bij het zorgpersoneel. Liet de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland V&VN weten in een reactie. "Een tekort verdwijnt niet door het te ontkennen." De minister van Volksgezondheid was weken geleden voor 7 april al gewaarschuwd voor de tekorten`. In normale tijden hadden de bonden de boel al plat gelegd, las ik in een krant.

Maatregelen Schiedam

Belangrijk is dat de zorgverleners en de klanten of patiënten van de zorginstellingen in Schiedam en de regio niet besmet raken met het virus. Om dat te voorkomen zijn vooral mondkapjes hard nodig. Het is belangrijk dat de zorginstellingen in Schiedam zo snel mogelijk beschikken over voldoende mondkapjes nu en voor de komende maanden. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur zorgdraagt voor voldoende aanvoer van de beschermingsmiddelen naar deze instellingen. Het is ook belangrijk dat het niet (meer) verboden wordt om mondkapjes om te doen op momenten dat de directie, management, maar ook de deskundige medewerkers die ze moeten dragen, dat nodig vinden. Mocht het kabinet beslissen om in de openbare ruimte ook voortaan mondkapjes te gaan gebruiken dan is dat een aanvullende maatregel waar ik nu niet op inga.

Om ruimte te geven aan de zorginstellingen mondkapjes te gebruiken zou de Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hierop aangepast kunnen worden en de richtlijn van het RIVM hieraan ondergeschikt gemaakt kunnen worden.

Geachte burgemeester. Schiedam heeft de hoop en het vertrouwen dat u er met de directies, managements, en dergelijke van alle zorginstellingen uitkomt. Dit tot genoegen van de gemeenteraad, de Schiedammers die het betreft, de deskundige zorgmedewerkers en de organisaties die de belangen behartigen van de medewerkers, de organisaties en de klanten en of patiënten en hun naasten.

Ik wens u het beste en sterkte en succes toe in deze moeilijke tijden, bij het uitoefenen van uw functies als burgemeester van deze mooie stad Schiedam in de regio Rijnmond. Ik refereer aan uw onlangs uitgesproken woorden: "Het gaat al goed, het kan nog beter." Ik hoop met deze brief daartoe een bijdrage te hebben geleverd. Schiedam heeft er het volste vertrouwen in dat u ons door deze crisis loodst."

 

 
Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date