Aanjager moet sportverenigingen bijstaan bij bannen sigaret

31-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Schiedam wil samen met gemeenten in de regio een 'aanjager' aanstellen om sportverenigingen bij te staan rookvrij te worden.

Dat is ook een gevolg en vervolg van de motie Rookvrije Gemeente die door de Schiedamse raad eerder is aangenomen.

De actie wordt in regionaal verband aangepakt. "We willen als regio Rotterdam-Rijnmond dezelfde boodschap uitstralen bij onder meer sportparken en particuliere initiatieven die al in ontwikkeling zijn, zodat de inwoners van de hele regio dezelfde boodschap ontvangen", schrijft het college van B&W in een toelichting op de voortgang van de uitvoering van de motie. "We verwachten dat het voor inwoners dan duidelijker wordt, wat er van ze gevraagd wordt."

Samen met de GGD-Rotterdam-Rijnmond 'als trekker', vroeg de gemeente subsidie aan voor het aanstellen van de aanjager. "We zetten daarbij in op een rookvrje omgeving  waarbij we omwonenden en omliggende faciliteiten betrekken bij het rookvrj houden van de omgeving rondom sportparken en sportverenigingen."

Die inzet moet inzichten opleveren voor het vervolg. Werkt wat bij de sportverenigingen wordt gedaan ook op andere plekken in de stad?  "We gaan ervan uit dat we door het leerproces bouwstenen realiseren voor het maken van beleid. Dit kunnen we zowel lokaal als regionaal inzetten", aldus B&W