Geboortezorg ook in 2019 in Schiedam

23-11-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De geboortezorg blijft ook in 2019 in het Franciscus Vlietland. Er is simpelweg geen plaats in het Franciscus Gasthuis om de kraamzorg voor het hele bedieningsgebied van het fusieziekenhuis in Rotterdam te concentreren.

Eerder deze maand werd duidelijk dat het ziekenhuis afzag van een verhuizing op korte termijn. Bij de eerste aankondiging van de plannen tot bundeling van de kraamzorg die nu nog in Schiedam en in Rotterdam wordt geboden, werd 'zomer 2017' genoemd als termijn. Later werd dat 'niet voor 2018', toen niet voor 2019 en nu dus niet voor 2020. Zie dit artikel van Schiedam24.

Franciscus Gasthuis & Vlietland geeft ruiterlijk toe zich te hebben verkeken op de eisen die nodig zijn aan om de Schiedamse geboortezorg in Rotterdam onder te brengen. "Bij het verder vormgeven van de concentratie van bevallingen en klinische kindergeneeskunde op de locatie Franciscus Gasthuis, is de conclusie getrokken dat inpandig verbouwen op deze locatie niet afdoende bijdraagt aan de gestelde ambities en (toekomstige) ontwikkelingen", zo meldt het ziekenhuis vandaag. "Dit betekent concreet dat er in 2018 en in 2019 bevallingen plaatsvinden in zowel Franciscus Vlietland in Schiedam als in Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ook kinderen die één of meer nachten moeten worden opgenomen, kunnen in die periode in beide locaties terecht."

Het ruimtegebrek wordt mede gevoed door de sluiting van het Havenziekenhuis in Rotterdam, zodat 't Franciscus weten. Sowieso zit het aantal bevallingen in de beide ziekenhuis van de groep in de lift. Jaarlijks worden er ongeveer 4500 kinderen in Vlietland en Gasthuis geboren. "Deze ontwikkelingen stellen ook bepaalde eisen aan de huisvesting, die vragen om een plan voor de langetermijnhuisvesting. Aan het eind van het eerste kwartaal 2018 zal dit plan waarschijnlijk afgerond zijn", zo kondigt de groep aan.

"Wij gaan verder investeren in de bestaande afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde, vooralsnog op beide locaties, om de goede kwaliteit te behouden en verder te verbeteren in 2018 en 2019. De zorg wordt verleend door één Franciscusteam dat op beide locaties werkzaam is" Het gesprek met de verloskundigen in de regio en de kraamzorgorganisaties die te hoop liepen tegen de concentratie in Rotterdam wordt volgens Franciscus voortgezet.Gerelateerd