Raad wil kraam in Schiedam

04-11-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam zet zich in voor behoud van de kraamafdeling van het Vlietlandziekenhuis. De gemeenteraad nam gisteren een motie aan die aan de gemeentebestuurders vraagt om behoud van de kraam 'overtuigend voor het voetlicht van het ziekenhuisbestuur te brengen'.

Wethouder Patricia van Aaken sprak recent al met de mensen van het ziekenhuis en drong daarbij aan op het houden van de geboortezorg in Schiedam.

De motie van de raad kwam uit de koker van het CDA, daarbij gesteund door Groen Links. Volgens fractievoorzitter Ad Hekman zou het verdwijnen van de kraamzorg ook de uitverhuizing van de gynaecologie, de couveusezorg, de kinderkamer en de kinderafdeling betekenen, 'want die staan allemaal in relatie'. Hekman spreekt uit persoonlijke ervaring dat 'als het er op aankomt, het je een zorg zal zijn in welke plaats je kind geboren wordt, als het maar dichtbij is'. “Bij bevallingen is snelheid van levensbelang.” Het Vlietland is goed bereikbaar met de auto en het ov, terwijl een gang naar het Franciscus Gasthuis 'veel meer tijd zal kosten, in noodsituaties en voor bezoekers'.

Volgens Hekman lijkt het er op dat het besluit de geboortezorg naar Rotterdam te verplaatsen is 'voortgekomen uit economische overwegingen; de donkere kant van de marktwerking in de zorg'. “Het CDA wil de mens centraal stellen en wat ons betreft ook het ongeboren kind”, en pleitte voor herziening van het voorgenomen besluit.

De christen-democraten kregen alle Schiedamse fracties mee in hun besluit, behalve Progressief Schiedam. John Maris van die fractie betuigde uiteraard te zijn voor zorg zo dicht mogelijk bij de zorgvraag, maar ook te zien dat er in de gezondheidszorg bespaard moet worden. “En zij (de ziekenhuisbestuurders - red.) gaan er over. Zij weten hoe het best te specialiseren per ziekenhuis.” Volgens Maris is half Nederland langer onderweg naar een ziekenhuis dan Schiedammers naar het Gasthuis. Robert Berns van Christen Unie / SGP wees er op dat de problemen rond geboortes in Schiedam ook groter zijn dan elders en korte aanrijtijden dus nodig zijn.

Wethouder Patricia van Aaken stelde 'alle begrip' voor de motie te hebben, nadat de afgelopen tijd velen hun zorgen over de kraamzorg kenbaar hebben gemaakt. Van Aaken heeft niet stilgezeten en is al in overleg getreden met allerhande partijen. Deze week staan afspraken bij zorgverzekeraar DSW en verloskundepraktijk Aleida gepland. Ook met de GGD en de geneeskundige hulpverlening zal worden gesproken. Volgens Van Aaken is het zaak om precies in kaart te krijgen welke argumenten voor en tegen verplaatsing gelden. “We hebben aangegeven dat we betrokken willen worden bij de afweging van die argumenten.” Er is volgens haar een werkgroep gevormd met verschillende betrokkenen.

Van Aaken sprak onlangs al met de directie van het ziekenhuis en daaruit bleek dat 'we nog steeds midden in het proces zitten en er nog niets besloten is'.

 Gerelateerd