Schiedam wil meer doen met lokale ondernemers

04-04-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Alle kleinere en middelgrote Schiedamse bedrijven worden door wethouder Mario Stam uitgenodigd voor een bijzondere bijeenkomst. Met de ontmoeting wil de gemeente deze bedrijven betrekken bij de lokale economie.

De gemeente Schiedam koopt per jaar voor ruim 81 miljoen in aan materialen, producten en diensten. Nu nog komt ongeveer een derde van dit bedrag komt terecht bij lokale en regionale leveranciers.

Vanaf 16 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Volgens Stam, de wethouder die gaat over de bedrijfsvoering van de gemeente, biedt deze nieuwe wet lokale mkb’ers meer kansen. “Zo zijn de omzet- en referentie-eisen waar veel ondernemers tegenaan hikten, zo goed als verdwenen."

Stam wil het de ongeveer tweeduizend Schiedamse mkb-bedrijven nog makkelijker maken om hun producten en diensten in eigen stad te verkopen. "Daarom organiseren medewerkers van de Inkoopcommunity en van Economische Zaken van de gemeente Schiedam op 19 mei de Inkoopdag mkb.” De dag beoogt zelfstandigen en kleine bedrijven een platform te bieden om meer te profiteren van het Schiedamse inkoopbeleid. “We willen de afstand tussen de lokale markt en de gemeentelijke inkopers verkleinen”, aldus Stam. Tijdens de Inkoopdag informeert de gemeente mkb’ers over de wettelijke voorschriften. Maar Schiedam zegt ook graag te willen horen hoe inkoopvragen en aanbestedingen het beste onder de aandacht van de ondernemers kunnen worden gebracht.

Op de Inkoopdag zal Stam de opening verzorgen en het Schiedamse inkoopbeleid toelichten. Deskundigen uit steden waar al op een nieuwe manier met aanbestedingen wordt gewerkt, vertellen hun ervaringen. Enkele Schiedamse ondernemers delen hun ervaringen. En er is voldoende tijd voor vragen en uitwisseling. 

In vervolg op de Inkoopdag organiseert de gemeente in het najaar leveranciersdagen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van wederzijdse informatie- en kennisuitwisseling. 


Gerelateerd