Categorieën

Service

Ruim 9,4 miljoen 'bijstand' naar ondernemers

Ruim 9,4 miljoen 'bijstand' naar ondernemers
Nieuws

Ruim 9,4 miljoen 'bijstand' naar ondernemers

  • Redactie
  • 03-05-2021
  • Nieuws
Ruim 9,4 miljoen 'bijstand' naar ondernemers

Stroomopwaarts formeerde een speciaal team voor de behandeling van de Tozo-aanvragen; foto: Stroomopwaarts


SCHIEDAM – Ondernemers in Schiedam hebben in 2020 voor ruim 9,4 miljoen euro aan financiële steun gekregen volgens de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Deze ondernemers zullen een deel van dat bedrag terug moeten betalen, bijvoorbeeld omdat ze bij nader inzien toch meer inkomsten realiseerden dan verwacht. Er wordt aan hen een bedrag van in totaal ongeveer 1,3 miljoen euro teruggevorderd, zo laat burgemeester Cor Lamers weten in zijn bericht waarmee hij de gemeenteraad bijpraat over de ontwikkelingen in de stad in Coronatijd.

Tozo is een soort bijstand voor ondernemers, kort na het uitbreken van de Coronacrisis opengesteld, op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regeling; Schiedam heeft dit - in tweede instantie - ondergebracht bij Stroomopwaarts. Zodoende kan Lamers ook eenvoudig vergelijken met de gang van zaken in Vlaardingen en Maassluis, waarvoor Stroomopwaarts de regeling eveneens uitvoert. “Zowel het aantal toekenningen als terugvorderingen ligt in Schiedam aanmerkelijk hoger dan in Maassluis en Vlaardingen”, aldus de burgemeester. “In deze twee gemeenten zijn opgeteld totaal circa € 8,4 miljoen aan toekenningen gedaan en circa € 0,9 miljoen aan terugvorderingen ingesteld.”

Lamers onderstreept in zijn bericht data terugvorderen niet betekent dat aanvragers in overtreding zijn geweest. “De ondernemers hebben meer inkomen gekregen dan verwacht, waardoor in eerste instantie te veel is aangevraagd. Dat is een positieve ontwikkeling, want ze hebben meer inkomsten kunnen genereren dan zij in eerste instantie dachten.”

Zie dit artikel over het afkondigen van de Tozo, en dit artikel uit september vorig jaar over de aanvragen.

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →