Tozo 2 minder populair dan eerste ronde ondernemerssteun

10-09-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De tweede ronde van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van de rijksoverheid is in Schiedam duidelijk minder gewild dan ronde één. 

1538 Ondernemers vroegen in ronde 1 van de regeling - lopend tot eind mei -  inkomensondersteuning aan. In de tweede ronde zijn tot dusver - de regeling loopt tot 1 oktober - 530 aanvragen binnen.

De Tozo voorzag in een bijdrage van maximaal 1050 euro voor alleenstaanden en 1500 euro voor ondernemers met een levenspartner.

In ronde 1 zijn er 1377 aanvragen gehonoreerd, aldus het Schiedamse college in de bestuursrapportage die het gisteren presenteerde. Die Tozo-ronde kostte de stad 4,5 miljoen euro.

In ronde 2 zijn tot dusver 530 aanvragen gedaan. Stroomopwaarts, uitvoerder van de regeling, verwacht dat er daarvan 477 gehonoreerd worden. B&W rekent op 2,8 miljoen euro aan uitkeringen. Er komt overigens ook nog een Tozo 3, zo kondigde het kabinet aan.

Binnen Tozo was het ook mogelijk een bedrijfskrediet aan te vragen. Daarvoor kwamen 213 aanvragen binnen. De verwachting is momenteel dat daarvan 72 procent zal worden gefiatteerd. Gemiddeld gaat het om leningen van zo’n tienduizend euro; dat betekent voor Schiedam een kostenpost van anderhalf miljoen euro, maar als het goed is komt dit geld dus terug, met twee procent rente.

Om al de aanvragen te behandelen zette Stroomopwaarts extra mensen in. Dit zorgt voor ongeveer driehonderdduizend euro aan uitvoeringskosten. Meer hierover - wat kostte bijvoorbeeld het extra beslag op automatisering - later dit jaar. Dan wordt ook meer bekend over de extra kosten die Schiedam maakt, of achterblijvende inkomsten, vanwege andere maatregelen bedoeld om ondernemers in de stad te ondersteunen. Daaronder uitstel van betaling van gemeentebelastingen en het niet innen van marktgelden.

In totaal becijfert wethouder Duncan Ruseler van Financiën de totale kosten die de stad maakt voor de inkomensregelingen voor ondernemers op 9,7 miljoen euro. Schiedam krijgt daarvoor naar verwachting 9,48 miljoen overgemaakt vanuit Den Haag.

Ook het op niveau houden van de inkomsten van Schiedamse niet-ondernemers gaat de gemeente geld kosten. Ruseler spreekt van een stijging van WW-uitkeringen die ‘een omvang heeft die nooit eerder is geregistreerd’. In eerste instantie is dat voor de stad geen kostenpost, maar als werklozen op termijn niet opnieuw werk vinden zal dat volgens de wethouder zorgen voor ‘een stijging van het uitkeringsbestand’ van Stroomopwaarts, uitvoerder van de bijstandsuitkeringen. Bovendien zullen mensen die voor een inkomen nu al afhankelijk zijn van de bijstand moeilijker aan het werk kunnen, als gevolg van de haperende economische ontwikkeling in stad en land. “In grove schattingen wordt landelijk rekening gehouden met een stijging van elf procent in het bijstandsvolume”, aldus Ruseler.  

Nu al loopt het aantal Schiedammers met een bijstandsuitkering op: meldden zich vorig jaar tussen half maart en eind juni 247 mensen om een uitkering, dit jaar kreeg Stroomopwaarts in dezelfde periode 462 aanvragen te verwerken. Bovendien werden er minder uitkeringen beëindigd: 21, tegen 74 vorig jaar.

Opmerkelijk in dit verband is dat het beroep dat in de stad wordt gedaan op ‘armoederegelingen’ is verminderd. De bestuursrapportage van B&W meldt een daling van 22 procent ten opzichte van vorig jaar: 548 dit jaar, 700 in 2019. In april en mei was sprake van een afname van het aantal hulpvragen bij schuldhulpverlening. “Dit had te maken met de situatie dat deurwaarders tijdelijk geen actie ondernamen tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis en dat woningbouwcorporaties landelijk hadden afgesproken dat er tijdelijk geen huisuitzettingen zouden plaatsvinden.”

Zie ook dit artikel over het instellen van de Tozo en dit artikel over het oppakken van de regeling door Stroomopwaarts. Dit artikel gaat over de groei van het aantal bijstandsuitkeringen in de afgelopen periode. En dit artikel maakt begin juni een tussenbalans op over Tozo.Gerelateerd