Anti-slipmatten op perrons Hoekse Lijn liggen er tijdelijk

24-03-2020 Nieuws Kor Kegel

De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils is in afwachting van een permanente oplossing

SCHIEDAM – De anti-slipmatten op de te gladde perrons van de Hoekse Lijn liggen er tijdelijk, in afwachting van een permanente oplossing. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils in zijn maandelijke terugkoppeling over de voortgang. Na de ingebruikname van de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland resteren er nog wat knelpunten, zoals de open abri’s, werkzaamheden aan enkele taluds en het werk aan de stationsoverkapping in Vlaardingen-Centrum.  

Een punt van zorg was ook even de openstelling van het emplacement Vulcaanhaven voor goederenvervoer. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State had de DCMR Milieudienst Rijnmond de gemeente Rotterdam om nieuwe berekeningen gevraagd van de verwachte stikstofdepositie van de transporten per spoor. De DCMR, die de gemeente Vlaardingen adviseert, kreeg deze berekeningen in januari. Omgevingsdienst Haaglanden is de controlerende instantie. Maar Van Gils verwacht geen problemen meer. Hij denkt dat het aangepaste bestemmingsplan in de tweede helft van dit jaar kan worden vastgesteld en dat dan ook de vergunning voor het emplacement wordt verleend. Zo mogelijk eerder, schrijft Van Gils.  

Metro aan zee 
Burgemeester en wethouders van Rotterdam streven ernaar om het metrostation bij het strand van Hoek van Holland te openen vóór het badseizoen van 2022. Het eindpunt van de Hoekse Lijn is nu nog bij de Strandweg en de Stationsweg, maar de lijn wordt langs de Badweg doorgetrokken tot de Zeekant, vlakbij de strandtenten. De gebiedscommissie Hoek van Holland is positief over het ontwerp voor de stationsomgeving van Hoek van Holland-Strand.

De Badweg zal een maand of vier open liggen. Met de ondernemers hier wordt nog een terrassenplan opgesteld. De kruising van de Hoekse Lijn met de Strandweg wordt gelijkvloers, maar de overgang wordt voorzien van automatische halve overwegbomen (ahob).