SP'er Jan E. van de Geest was trots op oprichting PS

21-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Jan E. van de Geest, bekend van het spandoekincident in de Schiedamse gemeenteraad

SCHIEDAM – Progressief Schiedam heeft gisteren het overlijden bekend gemaakt van Jan E. van de Geest, voormalig bestuurslid van de Socialistische Partij in Schiedam en later van Progressief Schiedam. Jan van de Geest was hiervan achtereenvolgens secretaris, penningmeester en voorzitter. Hij stierf woensdag na een kort ziekbed.  

In een reactie zegt D66-fractieleider John van Sliedregt: “Iedere politieke partij heeft wel iemand, die niet op de voorgrond treedt, maar wel degelijk aanwezig is. Volgens mij was Jan zo iemand voor Progressief Schiedam. Vaak aanwezig bij raadsvergaderingen, op de achterste/bovenste rij van de publieke tribune.” Ook zeer recent nog sloeg Van de Geest de verrichtingen van de Schiedamse gemeenteraad gade. Men wist niet dat hij ziek was.  

Progressief Schiedam vangt de bekendmaking aan met een bekend citaat van Gerard Reve: “Zonder dood zou het leven toch geen zin kunnen hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. En wie in staat is onvoorwaardelijk lief te hebben, heeft de Dood overwonnen, en is eeuwig.”  

PS noemt hem een belangrijke geest achter de oprichting van de partij in 2009. De SP-fractie in de Schiedamse gemeenteraad was in aanvaring gekomen met het landelijke partijbestuur van de SP. Op één na splitsen de SP-raadsleden zich af en vormden de fractie-Hamerslag, naar toenmalig fractieleider Frans Hamerslag. Ook bestuursleden en gewone leden van de SP maakten de overstap naar een nieuwe partij-in-wording. In 2010 nam de fractie-Hamerslag deel aan de raadsverkiezingen als Progressief Schiedam. De SP was in Schiedam PS geworden. Jan van de Geest was oprecht trots op de oprichting van de nieuwe partij.  

Bij elke campagne had Van de Geest grote invloed op de inhoud van het verkiezingsprogramma van PS, inhoudelijk zowel als tekstueel. Hij was de drijfveer achter de postercampagnes. “Keer op keer reed hij Schiedam rond om posters te plakken en te herplakken”, zegt PS.  

Van de Geest was zeer regelmatig te vinden op de publieke tribune als toehoorder. Veelal samen met Bert Dekkers, ook wel bekend als het zesendertigste raadslid. Een bekend voorval was dat toen PS-leden Jan van de Geest en John Maris op de publieke tribune van de gemeenteraad met een spandoek protesteerden tegen de benoeming van een vijfde wethouder, die er volgens PS alleen maar kwam op basis van het aantal PvdA-zetels in de raad. Op last van burgemeester Cor Lamers werden de twee protesterende PS’ers van de tribune verwijderd. 
Van de Geest, recalcitrant als hij kon zijn, smokkelde een volgende keer wederom het spandoek mee naar de tribune. Wederom werd hij met het spandoek verwijderd. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de gemeenteraad besloot dat spandoeken op de publieke tribune zijn toegestaan.  

Vorig jaar werd mentale achteruitgang bij Van de Geest geconstateerd. “Voor ons, maar zeker voor Jan en zijn gezin, was dit zeer verdrietig nieuws. Hij gaf aan graag betrokken te blijven bij de partij. Jan is daarom tot zijn overlijden volwaardig bestuurslid gebleven. Zijn korte termijn geheugen liet hem langzaam maar zeker in de steek, maar zijn visie en zijn aandeel in ons collectieve geheugen niet.” 
“Zijn lichaam liet hem eerder in de steek dan zijn geest. Hiermee is hem en zijn gezin een lijdensweg van wegkwijnen bespaard gebleven.” PS wenst zijn vrouw Petra en kinderen Tomas, Barbara, Thijs en Jet heel veel sterkte met het verlies van haar man en hun vader.

“Altijd doordacht en onderbouwd. Nooit grof, wel uitgesproken. Een prima vent”, zegt D66’er Van Sliedregt. 
PS-raadsleden Frans Hamerslag en John Maris onderschrijven dit statement van Van Sliedregt volledig.

Jan van de Geest is 73 jaar oud geworden.