Bibliotheek Schiedam start wervingscampagne voor vrijwilligers

05-01-2021 Onderwijs Advertorial


SCHIEDAM - Veel van de activiteiten die de Bibliotheek Schiedam organiseert, zijn niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. De vraag naar ondersteuning op het gebied van taal en digitale vaardigheden wordt steeds groter, mede door de Coronapandemie. Daarom is de Bibliotheek Schiedam op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand.

Drie enthousiaste vrijwilligers Cees, Jan en Wil treden in de maand januari als ambassadeurs voor deze wervingscampagne op. En taal-cursist Viktoriia deelt een succesverhaal: mede door haar taalcoach geeft de Oekraïnse inmiddels wiskundeles op een middelbare school in Dordrecht.

De campagne zal te zien zijn in de regionale kranten, online en via de mupi’s in de gemeente Schiedam. De Bibliotheek Schiedam is vooral op zoek naar mensen die als taalcoach voor een taalvrager kunnen fungeren. Taal opent deuren, taal maakt zelfverzekerd en taal creëert mogelijkheden.

En wat voor taal geldt, geldt ook voor digitale vaardigheden. Juist nu blijkt dat met name ouderen die gedwongen thuis zitten, digitale vaardigheden missen, die nodig zijn om contacten te onderhouden. Daarom is de Bibliotheek Schiedam ook voor de bemensing van het Digitaal Spreekuur, dat tegenwoordig op afspraak gaat, op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. En om alles in goede banen te leiden, zijn we eveneens op zoek naar loketvrijwilligers voor het DigiTaalhuis.

Aanmelden kan op hier.