Onduidelijk of kermisbezoekers vernielingen hebben aangericht

30-04-2018 Uit Redactie


SCHIEDAM – Het is niet meer te achterhalen of de vernielingen in de wijk Groenoord op zondag 11 maart zijn aangericht door groepjes die eerder die avond de kermis op het Bachplein hadden bezocht en na enige onrust buiten het kermisterrein door de politie met zachte hand waren weggedirigeerd.

Dat antwoordt het college van B&W op schriftelijke vragen van Andreas Rose. Hij informeerde daags erna of de politie – gezien de gespannen situatie – niet meer toezicht had kunnen houden. “Wellicht hadden de vernielingen dan voorkomen kunnen worden of hadden arrestaties verricht kunnen worden”, schreef Rose, toen nog namens Gemeente Belangen Schiedam (na de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart zit hij in de gemeenteraad namens Lokaal Onafhankelijk Schiedam, LOS).

Naar eerst nu blijkt, heeft het college op anderhalve week geleden de vragen van Andreas Rose beantwoord. Het college geeft aan dat de politie gedurende de gehele periode van de kermis toezicht heeft gehouden op en rondom het Bachplein. Toen er de laatste avond onrust ontstond tussen twee groepen buiten het kermisterrein, heeft de politie deze groepen met zachte hand verwijderd. In kleinere groepjes zijn deze groepen vertrokken. “De vernielingen die zijn aangericht waren echter niet bij het Bachplein, maar in andere straten in Groenoord. Het is niet meer te achterhalen of deze vernielingen zijn aangericht door dezelfde personen die in de nabijheid van het Bachplein zijn weggestuurd”, antwoordt het college.

B&W leggen uit dat de kermis op het Bachplein op die laatste avond dicht moest om acht uur ’s avonds, niet pas om tien uur, omdat de voorjaarskermis in 2016 en 2017 ook op de laatste avond incidenten had gekend.

De organisator van de kermis (vergunninghouder) wist daarvan en was het met die eindtijd eens, zegt het college.

Op het kermistenein zijn geen opstootjes geweest. De kermis ging na de sluitingstijd van acht uur nog wel door met de verkoop van muntjes. De politie pleegde overleg met de vergunninghouder die de kermis gefaseerd afsloot, zodat de nog aanwezige bezoekers rustig en geleidelijk konden vertrekken en er geen opstootjes zouden ontstaan. Ook is de vergunninghouder aangesproken op het feit dat enkele kermisexploitanten na acht uur hun attracties al afbraken, terwijl er nog bezoekers op het terrein aanwezig waren.