Categorieën

Service

50-Plus vindt Marshallplan nodig voor ouderenzorg

50-Plus vindt Marshallplan nodig voor ouderenzorg
Gezond

50-Plus vindt Marshallplan nodig voor ouderenzorg

  • Kor Kegel
  • 13-08-2023
  • Gezond
50-Plus vindt Marshallplan nodig voor ouderenzorg

Ellen Verkoelen: “Nu het Rijk het laat afweten, is het de beurt aan de gemeentes"


SCHIEDAM – Zoals het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog bijdroeg aan de wederopbouw van de getroffen landen in Europa, zo zou er ook een omvangrijk hulpplan moeten komen voor de Nederlandse ouderenzorg. Dat vindt Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50-Plus in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam kreeg er een brief over.

Te veel kwetsbare ouderen thuis en in de verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben, zegt 50plus. “Door gebrek aan aandacht zijn te veel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een eentonig bestaan. Het is dringend tijd voor een soort Marshallplan naar het voorbeeld van het Amerikaanse hulpplan dat Europa weer op de rails zette na de Tweede Wereldoorlog.”

Ellen Verkoelen komt met een manifest, getiteld ‘Scherp op ouderenzorg’, waarin tien maatregelen staan om de situatie te verbeteren. Meer personeel aannemen, goed personeelsbeleid, vermindering van de registratiedruk en financieel investeren, zijn enkele van die maatregelen. Verkoelen: “Nu het Rijk het laat afweten, is het de beurt aan de gemeentes.”

De brief aan het college, die tevens aan andere gemeentebesturen in Zuid-Holland is gestuurd, vermeldt het volgende: “Het water staat onze zorgmedewerkers in de thuiszorg en verpleeghuizen aan de lippen en onze ouderen staan opnieuw in de kou, voor de zoveelste keer. Eerst durft demissionair minister Helder (VVD) van Langdurige Zorg keihard tegen de ouderenzorginstellingen te zeggen dat de organisaties hun financiële problemen zelf moeten oplossen en dat ze geen cent meer krijgen. Erger nog: ze worden zelfs financieel gekort op de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en daarmee voert Helder een bezuiniging van 700 miljoen euro door.”

“Als het gaat om de meest kwetsbaren in onze samenleving, de alleroudste mensen onder ons, ouderen van wie er velen dementerend zijn en die volledig afhankelijk zijn van onze hulp, beweert de demissionair minister van VVD-huize “dat het belastinggeld maar één keer uitgegeven kan worden.”

“Vrij vertaald: het geld gaat hierdoor niet naar de oudere mensen die onze welvaart met keihard werken hebben opgebouwd. En alsof dit de ouderen en de ouderenzorginstellingen, de verpleegtehuizen, al niet meer dan genoeg pijn doet, komt er nog een extra nekslag bij doordat ook de zorgverzekeraars het uiterst beroerde voorbeeld van demissionair minister Helder gaan volgen en ook de maximale tarieven die ze aan de ouderenzorgorganisaties betalen gaan verlagen.”

“Lang leve de marktwerking en het onmetelijk vertrouwen in de kracht van het ondernemerschap”, smaalt Verkoelen. “Hoe hardvochtig kunnen we als samenleving zijn dat we de gezondheid van mensen en de zorg voor mensen, onze ouderen, aan dit systeem hebben overgeleverd. Het is uiterst hardvochtig en de ouderenzorgorganisaties hebben daarom zeer terecht aangegeven dat de maat vol is. Ruim 250 ouderenzorgorganisaties stappen naar de rechter om tariefwijzingen van de zorgverzekeraars aan te vechten. Het is te belachelijk voor woorden dat in een tijd waar alle zeilen bij gezet moeten worden, waar er handen te kort komen aan het bed van de ouderen, de zorginstellingen deze stap moeten nemen.”

50-Plus vindt dat het dringend tijd wordt dat van onderop het heft in handen wordt genomen door de gemeenten, want: “Het Rijk heeft op de (ouderen)zorg vele miljarden bezuinigd en daarmee de gezondheidszorg uitgekleed tot op het bot. Tegelijkertijd zijn de zorgtaken door het Rijk zonder enige ondersteuning over de schutting gegooid naar gemeenten. Ook werd vanuit het grenzeloze vertrouwen in marktwerking en concurrentie door Rutte II dé primaire overheidstaak, gezondheidszorg en de zorg voor mensen, overgeleverd aan zorgverzekeraars. Omdat de vier grootste zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, samen negentig procent van de markt beheersen en daarmee oppermachtig zijn, is dat heilige geloof van marktwerking een volledige farce gebleken.”

“Het gaat bij de ouderenzorg toch om een primaire basistaak van de politiek. Te veel kwetsbare ouderen thuis en in de verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn te veel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een eentonig bestaan. Dit is een aantasting van de grondrechten van ouderen”, aldus Verkoelen.

In 2016 stelde Hugo Borst naar aanleiding van zijn persoonlijke situatie met zijn moeder die dementerend was en in een verpleegtehuis leefde, in samenwerking met Carin Gaemers een manifest op, ‘Scherp op ouderenzorg’ (2016). Het manifest kan volgens 50-Plus de basis zijn om te komen tot een herstelplan Ouderenzorg. Een soort Marshallplan.

50-Plus wil van burgemeester en wethouders van Schiedam weten of het niet tijd wordt, nu het kabinet gevallen is, om als gemeente en ook in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Eerste en Tweede Kamer aan te dringen op zo’n Marshallplan voor de ouderenzorg.

Prangende vraag ook: “Kan uw college toelichten waarom er door het college niet direct geprotesteerd is, toen demissionair minister Helder en de zorgverzekeraars aankondigden dat de tarieven verlaagd werden?  Kan uw college toelichten hoe de gemeente de ouderenzorginstellingen gaat ondersteunen, nu ze door zowel het Rijk als ook door de zorgverzekeraars gekort gaan worden?”