Categorie├źn

Service

Apart bestemmingsplan voor eiland Harreweg 63

Apart bestemmingsplan voor eiland Harreweg 63
Wonen

Apart bestemmingsplan voor eiland Harreweg 63

  • Kor Kegel
  • 25-01-2022
  • Wonen
Apart bestemmingsplan voor eiland Harreweg 63

SCHIEDAM – Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan Kethelse Venen, maar burgemeester en wethouders van Schiedam willen eraan meewerken. Het college van B&W heeft een ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld, speciaal voor de kavel Harreweg 63. Tot dinsdag 1 maart kan een ieder een zienswijze indienen. Daarna verwacht het college het definitieve bestemmingsplan komend voorjaar aan de gemeenteraad voor te leggen.  

In december had de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herinrichting van de woonkavel. De verouderde erfbebouwing  aan de zuidzijde van de woning wordt volgens het plan vervangen door een stal aan de noordzijde 'ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden'. Daarnaast worden dan een stapmolen en paardenbak gebouwd. De gronden rond de woning zullen worden heringericht als boerentuin. 

In het geldende bestemmingsplan Kethelse Venen staat dat erfbebouwing uitsluitend aan de zuidkant is toegelaten. Dat is aan de kant van de Woudweg. Vanuit dorp Kethel gezien ligt de boerderijwoning iets voorbij de Woudweg aan de linkerzijde van de Harreweg. 

In het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, is het vlak waarbinnen bebouwing wordt toegelaten geherpositioneerd. Als uitgangspunt geldt dat de maximale oppervlakte niet toeneemt.  

Op social media staat nog altijd een fotoreportage van de enorme verbouwing van het complex, die in 2013 en 2014 plaatsvond. Het is een volledig gerenoveerde boerderij met drie schuren, een hooiberg met rieten kap als centrale leefplek buiten, een boomgaard en een grasveld voor schapen (die overigens ook het fruit eten dat van de vruchtbomen op de grond valt). De boerderij bevindt zich op een unieke locatie, op een door sloten omgrensd eiland van een hectare groot. De oorspronkelijke boerderij is in 1942 gebouwd. De kavel grenst aan een natuurgebiedje, deel uitmakend van het polderlandschap van Midden-Delfland.