Categorieën

Service

Provincie belet omvorming Polderweg naar wonen/natuur

Provincie belet omvorming Polderweg naar wonen/natuur
Nieuws

Provincie belet omvorming Polderweg naar wonen/natuur

  • Redactie
  • 17-05-2022
  • Nieuws
Provincie belet omvorming Polderweg naar wonen/natuur

SCHIEDAM – Een beleid van tien jaar wordt pardoes in de wielen gereden door de provincie Zuid-Holland. In het bestemmingsplan Polderwetering van 2012 staat dat er een geleidelijke afbouw moet komen van de bedrijven aan de Polderweg. Maar de provincie bestempelt een deel van de Polderweg zonder enig overleg tot bedrijventerrein. 

Daar is het gemeentebestuur van Schiedam het totaal niet mee eens. De titel bedrijventerrein veronderstelt dat de aanwezige bedrijven kunnen groeien en dat er zelfs uitbreiding van het aantal bedrijven mogelijk is. Daar wil de gemeente niet aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de provincie gevraagd om ervan af te zien om in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening de term bedrijventerrein te gebruiken. 

De Polderweg ademt nog in alles de sfeer van het aloude Kethel. Er waren vroeger voornamelijk boerderijen en later zijn er wel huizen in alle vormen en maten bijgebouwd, maar vooral dankzij de idyllische Polderwetering is de Polderweg een wandel- en fietsgebied van regionale betekenis gebleven. Dat zou niet door nog meer vrachtverkeer verstoord mogen worden. 

Het gemeentebestuur koos daarom in 2012 voor een duidelijke richting. Zou er een ondernemer verdwijnen, dan mag er geen nieuw bedrijf voor in de plaats komen. De gemeente zou geen enkele ondernemer met harde hand dwingen om te verkassen; er werd gekozen voor een uitsterfbeleid. In ambtelijke termen heet dat: natuurlijk verloop. Het college van B & W wijst de provincie erop dat dat staand beleid is. En wat het college er niet eens bij zegt is dat het tevens provinciaal beleid is, want de provincie heeft dat bestemmingsplan uit 2012 ooit vastgesteld. 

De kwalificatie bedrijventerrein is volgens Schiedam ook uit de lucht gegrepen, want in de terminologie van de provincie wordt onder bedrijventerrein iets anders verstaan dan plukjes bedrijven te midden van woningen en boerderijen. De provincie is inzake de Polderweg dus inconsequent. Het college gebruikt er een zeer ingewikkelde zinsbouw voor – er hebben vast juristen naar de brief aan de provincie gekeken – maar daar komt het wel op neer. 

“Het aanwijzen van solitaire bedrijfskavels als bedrijventerrein doorkruist op onaanvaardbare wijze de gemeentelijke beleidsdoelen, zonder dat sprake is van dwingende provinciale redenen”, schrijft het college. Het verzoekt de provincie om mee te werken naar een geleidelijke omvorming tot kleinschalige woningbouw in een cultuurhistorische en natuurlijke omgeving.