Categorieën

Service

Bijna 500 kilo afval uit de Nieuwe Maas gehaald

Bijna 500 kilo afval uit de Nieuwe Maas gehaald
Nieuws

Bijna 500 kilo afval uit de Nieuwe Maas gehaald

  • Redactie
  • 09-11-2021
  • Nieuws
Bijna 500 kilo afval uit de Nieuwe Maas gehaald

Tussen augustus 2020 en juli 2021 hebben Allseas en Rijkswaterstaat met Catchy in de Vijfsluizerhaven in Schiedam zwerfafval opgevangen; foto: Allseas


SCHIEDAM - Allseas en Rijkswaterstaat hebben met Catchy, een opvangsysteem voor macro- en grote micro-plastics, tijdens een pilot die elf maanden duurde 462 kilo afval uit de Nieuwe Maas gehaald.

Tussen augustus 2020 en juli 2021 hebben Allseas en Rijkswaterstaat met Catchy in de Vijfsluizerhaven in Schiedam zwerfafval opgevangen. Dit afval is geanalyseerd, waarbij voornamelijk gekeken is naar de samenstelling en de hoeveelheid. Ook is gekeken naar verwerkingsmogelijkheden van het afval. Het systeem heeft tijdens de pilot zowel plastic zwerfafval aan de oppervlakte als één meter onder water opgevangen. Het betreft zowel macro-plastics (minder dan vijf millimeter) als grote micro-plastics (groter dan drie millimeter). Elke maand – in totaal elf keer tussen augustus 2020 en juli 2021 – werd het systeem geleegd en is gemiddeld per keer 42 kilo afval (droog gewicht) verzameld en geanalyseerd.

Ongeveer de helft van het gewicht, 45 procent, betrof biomassa zoals takken, bladeren, riet. De andere helft betrof niet-biologisch materiaal zoals bewerkt hout zoals planken en pallets, glas, metaal en plastic. Het aandeel plastic van het niet-biologische afval dat Catchy opving betrof 27 procent, het aandeel bewerkt hout 44 procent en overig afval zoals glas en metaal vormde samen 29 procent van het niet-biologische afval.

In de pilot is gekeken naar de invloed van windrichting op Catchy. Tijdens de monitoring werden hiervoor in de Nieuwe Maas tracers aangebracht: gekleurde drijvende objecten, waarmee gevolgd kon worden hoe en in welke richting deze zich onder invloed van windrichting en stroming door het water bewogen. Meer dan 60 procent van de tracers is door Catchy opgevangen bij zuidwesterwind. Bij wind uit tegenovergestelde richting dreven de tracers niet de Vijfsluizerhaven en het systeem in.

Een groot deel van het plastic zwerfafval uit de Catchy-pilot kan in theorie gerecycled worden. 69 procent van de opgevangen plastic items is groter dan 25 millimeter en gemaakt van hard materiaal zoals polypropeen (PP) en polyetheen (PE) en kunnen via bestaande technieken hergebruikt worden. De kleinere afvaldelen die lastiger uit biomassa-afval te scheiden zijn, vormen een beperkende factor in het kosteneffectief recyclen van plastic afval uit rivieren. Allseas doet de komende maanden meer onderzoek naar hergebruik van het afgevangen kunststof afval.

De pilotfase voor Catchy is op dit moment afgerond. In deze periode hebben Allseas en Rijkswaterstaat samen veel kennis opgedaan en resultaten gedeeld. Afgesproken is dat Allseas doorgaat met dit project. Catchy blijft dus in de Vijfsluizerhaven liggen om zwerfafval uit de Nieuwe Maas af te vangen zodat het niet naar het achterliggende natuurgebied of de Noordzee kan stromen. Wijnand Kooring, projectleider Catchy Rijkswaterstaat: “Ik kijk positief terug op deze pilot. We hebben samen meer geleerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het afvangen van zwerfafval in water.”

Elise Blondel, projectleider Catchy Allseas: “We zijn heel blij met het systeem. Dit heeft ons veel geleerd over de samenstelling en de herkomst van het afval in de Nieuwe Maas.” Het project Catchy heeft zowel financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie als ook van het Deltafonds.

PS. In eerste instantie stond er een foto bij dit artikel die hier niet hoorde: daarop was de Wilhelminahaven te zien, terwijl Catchy toch echt in de Vijfsluizerhaven ligt.