Categorieën

Service

DSW houdt premiestijging beperkt tot € 3,25

DSW houdt premiestijging beperkt tot € 3,25
Gezond

DSW houdt premiestijging beperkt tot € 3,25

  • Redactie
  • 18-10-2021
  • Gezond
DSW houdt premiestijging beperkt tot € 3,25

SCHIEDAM - Een beperkte stijging van de premie voor de ziektekostenverzekering zal DSW komend jaar doorvoeren. De Schiedamse verzekeraar gaat € 127,75 per maand rekenen. Dat is een verhoging van € 3,25 ten opzichte van de premie dit jaar.

DSW rekent met een forse toename van de kosten die in de zorg gemaakt worden. Vooral de loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen zorgen voor die sterke groei. “Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand”, aldus DSW.

Maar de verzekeraar verhoogt de premie minder omdat hij de kosten van de Coronapandemie deels vergoed krijgt via de zogenaamde ‘wettelijke catastroferegeling’. “Deze compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg en leidt daarom tot een positief saldo. DSW zet dit resultaat in om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per premiebetaler per maand te beperken”, aldus de uitleg van DSW.

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. “Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet”, aldus de Schiedamse verzekeraar. DSW zegt voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

DSW komt ieder jaar als eerste verzekeraar met het nieuwe tarief voor komend jaar. Normaliter gebeurt dat op de dinsdag na Prinsjesdag. Twee weken geleden meldde de onderlinge waarborgmaatschappij dat dat ditjaar niet ging lukken, omdat wezenlijke informatie nog ontbrak.