Categorie├źn

Service

Geen toeristische meldingen in metro of tram

Geen toeristische meldingen in metro of tram
Uit

Geen toeristische meldingen in metro of tram

  • Redactie
  • 04-05-2018
  • Uit
Geen toeristische meldingen in metro of tram

De toeristische attracties van Schiedam, zoals de museummolen, worden niet omgeroepen

SCHIEDAM - De RET gaat in tram of metro niet de bezienswaardigheden van Schiedam omroepen. 

B&W zegden de raad in november toe de mogelijkheid daartoe te kaarten bij de Rotterdamse vervoersmaatschappij. Nu blijkt - uit een overzicht van de afhandeling van toezeggingen die het vorige college deed op het gebied van verkeer en vervoer - dat de RET hier niet voor voelt. Het ov-bedrijf hanteert de norm van een minimaal jaarlijks bezoekersaantal van vierhonderdduizend als ondergrens voor het omroepen van bezienswaardigheden. Een andere voorwaarde is dat er voldoende tijd moet zitten tussen  twee haltes om ruimte te hebben voor het omroepen.

"Aan deze twee voorwaarden wordt niet voldaan", aldus het college.

Een ander actiepunt voor het college waar de RET mee te maken had was de veiligheid van tramovergangen in Schiedam. B&W zegden op 13 december 2016 toe om in overleg met de RET te kijken of extra maatregelen genomen moesten worden bij tramovergangen, inclusief de licht- en geluidsignalen.

Afgelopen najaar zijn volgens B&W alle tramovergangen in Schiedam geschouwd met de RET. "Daaruit is geconcludeerd dat alleen de tramovergang bij de Van Deventerstraat-Rotterdamsedijk voor verbetering vatbaar is", aldus de toelichting van deze week. "Er zijn maatregelen genomen in de vorm van bebording en markering. Voor zover ons bekend hebben hierna geen nieuwe ongevallen plaatsgevonden."