Categorie├źn

Service

Gemeente zoekt directeur die de politieke wil vertaalt

Gemeente zoekt directeur die de politieke wil vertaalt
Nieuws

Gemeente zoekt directeur die de politieke wil vertaalt

  • Kor Kegel
  • 17-03-2023
  • Nieuws
Gemeente zoekt directeur die de politieke wil vertaalt

Het Stadskantoor, met een lichtprojectie van Mirjam Boomert, 2021: foto: Aad Hoogendoorn.


SCHIEDAM – De gemeente Schiedam zoekt een directeur die zorgt dat wat de politiek wil door de ambtenaren ook echt wordt uitgevoerd. Of zoals het in de functieomschrijving staat: een directeur die de ambities uit het coalitieakkoord waarmaakt.

De coalitie in Schiedam bestaat uit VVD, Denk, D66, PvdA en Progressief Schiedam. In hun akkoord willen ze afrekenen met armoede, woningnood, vervuiling en discriminatie. Deze speerpunten zijn vertaald in de gemeentebegroting voor 2023.

Maar zonder goede aansturing binnen het ambtelijk apparaat komen die doelstellingen niet binnen bereik en daarom is er een directeur nodig die erop toeziet dat wat het stadsbestuur wil ook bij de medewerkers tussen de oren gaat zitten. De werving en selectie heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam uitbesteed aan Aardoom & De Jong, een bureau uit Utrecht dat talenten werft voor de publieke sector.

De nieuwe directeur vormt samen met gemeentesecretaris Caroline Bos het directieteam van de gemeente Schiedam. De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. De nieuwe directeur zal haar plaatsvervanger zijn. Samen behoren zij het gemeentebestuur te ondersteunen in het voor elkaar boksen van de bestuurlijke opgaven.

Aardoom & De Jong schrijft over de gemeentelijke organisatie dat deze met veel positieve energie werkt aan het mooier, leefbaarder, groener en evenwichtiger maken van de stad Schiedam. “Die opgaven pakt zij beet, samen met de inwoners en ondernemers. Met elkaar, voor de stad die groeit, bloeit en volop de smaak te pakken heeft. De gemeente Schiedam kent een platte organisatiestructuur, wat maakt dat mandaten laag belegd zijn in de organisatie, de lijnen intern kort zijn en verkokering wordt geminimaliseerd. Daar is de gemeente blij mee.”

Maar er is vernieuwing in de organisatie nodig en dat vraagt om investeringen, die echter concurreren met benodigde investeringen in de stad. Dat vraagt om gewogen keuzes en kwalitatief hoogstaande ambtelijke adviezen aan het gemeentebestuur.

Ondanks het belang van de functie biedt de gemeente slechts een jaarcontract, maar wel met de intentie om het om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Het gaat om een fulltime functie tegen een salaris van maximaal € 8758,- bruto per maand (schaal 16)

In de functieomschrijving staat dat de directeur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering door de ambtelijke organisatie. Aardoom & De Jong beschrijft het zo: “Je zorgt voor een duidelijke vertaling van de bestuurlijke ambities naar de ambtelijke teams. Je geeft leiding aan het managementteam van de gemeente Schiedam, bestaande uit negentien managers. Samen met het managementteam zet je in op de doorontwikkeling en professionalisering van de ambtelijke organisatie. Dit vraagt van jou om heldere sturing en afstemming met de domeinen en teams, maar ook om ruimte en vertrouwen te geven. Je stuurt actief op een eigentijdse dienstverlening voor de inwoners en bedrijven in Schiedam. Onder jouw regie bevorder je de integrale afstemming en onderlinge samenhang op beleidsvorming, uitvoering en monitoring. Kortom, jij zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie optimaal functioneert om de (beleids)doelstellingen te realiseren.”
Daarbij zijn er tal van vraagstukken die de aandacht verdienen, zoals het klimaatvraagstuk dat in het waterrijke Schiedam extra urgent is, en zeker ook de sociaaleconomische contrasten in de stad. “En hoe vind je in een toch al volgebouwde stad nieuwe locaties om te bouwen om de druk op de woningmarkt te verlagen, zonder dat de stad verstopt raakt. Hoe breng je de omvang en kwaliteit van je ambtelijke organisatie in lijn met de vraagstukken en ambities?”

De directeur moet een aantoonbaar universitair werk- en denkniveau hebben en leidinggevende ervaring hebben in een vergelijkbare functie. De directeur moet een duidelijke visie hebben op organisatieontwikkeling en het aansturen van veranderprocessen. Het is een pluspunt als de sollicitant zowel binnen als buiten de (lokale) publieke sector heeft gewerkt.

De directeur moet een uitstekend gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en moet open communiceren en toegankelijk zijn. “Als inclusief leider ben je authentiek, evenwichtig en empathisch”, voegt het wervings- en selectiebureau eraan toe.