Categorieën

Service

GroenLinks: Waar gaat het eigenlijk over?

GroenLinks: Waar gaat het eigenlijk over?
Politiek

GroenLinks: Waar gaat het eigenlijk over?

  • Ingezonden
  • 13-03-2022
  • Politiek
GroenLinks: Waar gaat het eigenlijk over?

INGEZONDEN - Komende week wordt Schiedammers gevraagd hun stem uit te brengen op één van de kandidaten op de twaalf kieslijsten die in onze stad dingen naar gunst van de kiezer. Schiedam24 bespreekt dezer dagen de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's van deze twaalf partijen. Maar we vroegen hen ook om zelf eens op papier te zetten wat ze de kiezer graag willen laten weten. Waarvan gaat het politieke hart sneller kloppen, wat onderscheidt de partij van de andere, wat voor bijzondere plannen hebben ze met Schiedam in de komende jaren? Vandaag: Groen Links


Dit is de gekste verkiezingscampagne in lange tijd. Er wordt ruzie gemaakt over sandwichborden aan lantaarnpalen. In debatten nemen partijen afstand van standpunten waar ze vier jaar lang achter hebben gestaan. De leuzen worden steeds algemener en inhoudslozer. Steeds meer 'tegen, tegen'.

Er zijn zelfs partijen die allerlei boude beweringen doen over andere partijen, in plaats van uit te gaan van hun eigen kracht. De VVD beschuldigt Denk van hoofddoekjes-politiek, Denk wekt de indruk dat andere partijen verdachte financiers hebben voor hun campagne en de PvdA maakt de huidige VVD verantwoordelijk voor de misstappen van een VVD-burgemeester van meer dan tien jaar geleden.


Problemen oplossen
Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat niet meer over waar partijen voor staan. Het gaat niet meer over de problemen in de stad. Het gaat niet meer over de oplossingen die partijen hebben voor de problemen. Partijen benoemen problemen die iedereen als probleem benoemt, maar zeggen niet hoe ze ze willen oplossen. Dat maakt me boos, maar dat maakt me ook verdrietig.

GroenLinks doet daar niet aan mee. Ik doe daar niet aan mee. Wij kiezen voor de positieve insteek. Als mensen mij vragen waar GroenLinks voor gaat, waar ik me voor wil inzetten, dan vertel ik ze over onze speerpunten en over hóe we problemen willen aanpakken. Natuurlijk benoemt ook GroenLinks het doel, maar daarin verschillen de Schiedamse partijen niet veel. Het gaat erom met welk middel je dat doel wilt bereiken!


Crisis
Nederland wordt geraakt door verschillende crises, die ook Schiedam en Schiedammers raken. Er is een crisis op de woningmarkt. Er is veel armoede en dat wordt erger door de energiecrisis. De klimaatcrisis is nog lang niet opgelost. En het vertrouwen van mensen in de politiek én van politiek in de mensen is op een dieptepunt.

Het zijn problemen waar (bijna) alle partijen mee aan de slag willen. We hebben allemaal onze eigen oplossingsrichtingen. GroenLinks kiest voor eerlijke, duurzame en menselijke oplossingen.


Trots
GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar al veel bereikt. Daar ben ik trots op. Op een opbouwende manier heeft GroenLinks meegewerkt aan belangrijke opgaven, zoals het oplossen van het woningtekort. Uiteraard met voor ons belangrijke randvoorwaarden als duurzaam, in het groen, betaalbaar voor iedereen en goed bereikbaar. Ook op sociaal vlak heeft GroenLinks bijgedragen aan een dijk van een coalitieakkoord. Eindelijk werd de stoomwals van slopen en verkopen, die decennialang over de sociale woningbouw rolde tot stoppen gedwongen. Er is een start gemaakt met een schuldenlab en er is meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Binnen de portefeuille van onze wethouder Jeroen Ooijevaar zijn enorme stappen gezet op het vlak van groen, duurzaamheid, mobilitet, dierenwelzijn en inclusiviteit.

Maar de crises zijn nog niet bezworen. Als het aan GroenLinks ligt gaan we verder op de ingeslagen weg. Maken we er écht werk van om wooncrisis, armoedecrisis, energiecrisis, klimaatcrisis en vertrouwenscrisis op te lossen. 

Welke partij heeft de beste oplossingen voor de uitdagingen waar Schiedam voor staat? De keus is aan u! Ga stemmen en bepaal samen met de andere kiezers welke kant Schiedam opgaat.

GroenLinks wil een socialer en groener Schiedam. We maken ons sterk voor een stad waar alle Schiedammers trots op kunnen zijn. Een stad waar oog is voor mensen die in de knel zitten. Een stad waar geluisterd wordt naar Schiedammers. En een stad die voorop loopt in de aanpak van klimaatproblemen.

Kiest u voor dát Schiedam, stem dan op GroenLinks.


Yorick Haan, lijsttrekker GroenLinks