Categorieën

Service

Herontwikkeling langs Schie verrijkt de geschiedschrijving

Herontwikkeling langs Schie  verrijkt de geschiedschrijving
Uit

Herontwikkeling langs Schie verrijkt de geschiedschrijving

  • Kor Kegel
  • 18-03-2023
  • Uit
Herontwikkeling langs Schie  verrijkt de geschiedschrijving

De Schie ter hoogte van het Proveniershuis; foto: Eric van Straaten


SCHIEDAM – Het Cultureel Forum Schiedam werkt aan een mooi, meerjarig project dat de betekenis van de Schie voor de ontwikkeling van de stad voor iedereen duidelijker maakt. Een nieuwe poging tot kennisverrijking wordt ondernomen tijdens het Schie Café van woensdag 29 maart in de bibliotheek in de Korenbeurs, gevestigd op een markante plek aan de Lange Haven, onderdeel van de loop van de Schie.

Het wordt het derde Schie Café dat het Cultureel Forum organiseert. Doel is de Schie in de schijnwerpers te zetten, want de stad Schiedam dankt er niet alleen haar ontstaan aan, maar ook haar groei en tijden van bloei. Naar verwachting zal de rivier ook in de toekomst een wezenlijk element zijn in de verdere ontwikkeling van Schiedam.

Een bewijs daarvan is de transformatie van het Dirkzwagerterrein tussen het Groenweegje en de Noordvestgracht. De bebouwing staat in relatie tot het water – zonder de Schie zou de Noordvestgracht er ook niet zijn – en stedenbouwer Dirk van Peijpe zal dat tijdens het Schie Café toelichten. Hij is oprichter van de Urbanisten in het Rotterdamse Vierhavensgebied.

Architect Gideon Peele van het Schiedamse Atelier Ruim Denkers (ARD) zal vertellen over het ontwerp van een hotel in een van de complexen van de vroegere distilleerderij Dirkzwager. Hier komen historie en nieuwbouw samen. Veel distilleerderijen waren aan de Schieloop gevestigd en straks zullen hier toeristen overnachten.

‘Hoe kijken we naar de rivier?’ is het thema van het komende Schie Café, dat een gevarieerd programma heeft met aansprekende gasten, muziek en performance. Kunsthistoricus Geert Medema spreekt over het cultuurhistorisch belang van de Schie in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de trekvaart een belangrijke vorm van transport over het water was. Hij betrekt ook de stadsbestuurders uit die eeuwen in zijn betoog.

Stadsdichter Jarle Lourens beschrijft met persoonlijke observaties en tintelende zinnen Schiedam op een andere manier dan men gewend is om naar de stad te kijken. Een flitsend optreden van muzikanten Anne Rats en Jasper de Koster maakt het avondvullende programma compleet. Gespreksleider is Léon van Geest, deskundig op het gebied van culturele en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Het Schie Café wordt een traditie en vormt de opmaat voor de publieksmanifestatie ‘Zie de Schie’ die in oktober voor de tweede maal plaatsvindt en vorig jaar een programma met boottochten, ontdekkingstours en presentaties liet zien alsmede de openstelling van gebouwen waar je normaal niet kunt komen.

Bibliotheek Schiedam

Lange Haven 145, Schiedam

Meer over Bibliotheek Schiedam →