Categorieën

Service

Kappen en snoeien bomen op terrein Matrice

Kappen en snoeien bomen op terrein Matrice
Nieuws

Kappen en snoeien bomen op terrein Matrice

  • Advertorial
  • 11-10-2022
  • Nieuws
Kappen en snoeien bomen op terrein Matrice

SCHIEDAM - Bij de laatste storm afgelopen voorjaar is gebleken dat een aantal met name grote populieren rondom het uitvaartcentrum van Matrice aan de Prins Bernhardlaan gevaarlijk heen en weer bewogen. Ook vallende takken baarden ons zorgen. We hebben daarom experts gevraagd ons te adviseren over de veiligheid van deze bomen.

Uit onderzoek door deze experts en door de gemeente Schiedam, is gebleken dat er inderdaad sprake is van een onveilige situatie. Onderdeel van dit onderzoek bleek ook dat twee andere bomen op ons terrein zo ziek te zijn dat ook deze gekapt moeten worden.

Over deze voorgenomen kap is een goede dialoog geweest met de Schiedamse Bomenridders. Zij betreuren net als wij dit besluit, maar zijn van mening dat de drie populieren kunnen blijven staan.

Ook de medewerkers van Matrice zijn gaan houden van deze mooie bomen. Daarom is het dan ook met pijn in ons hart, dat wij na zorgvuldige afweging van alle voor en tegens en gesprekken met belanghebbenden besloten hebbende de betreffende bomen te laten kappen.

De overige bomen op ons terrein vormen vooralsnog geen probleem voor de veiligheid. Deze snoeien wij jaarlijks en we zullen dit blijven doen. Door de gemeente Schiedam zijn inmiddels de benodigde vergunningen verleend.

De werkzaamheden zijn gepland op maandag 17 en dinsdag 18 oktober aanstaande. Wellicht zullen de buurtbewoners overlast ondervinden. Matrice probeert samen met de bomenexperts zoveel deze mogelijke overlast te beperken.

Mocht het gezien de weersomstandigheden niet verantwoord zijn de werkzaamheden op de geplande data uit te voeren dan zullen deze worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Matrice zal uiteraard voor zoveel mogelijk herplaatsing zorgen van de gekapte bomen.

Matrice Uitvaartbegeleiding

Prins Bernhardlaan 121, Schiedam

Meer over Matrice Uitvaartbegeleiding →