Categorieën

Service

Kerstbomeninzameling zonder premie uit kostenoogpunt

Kerstbomeninzameling zonder premie uit kostenoogpunt
Nieuws

Kerstbomeninzameling zonder premie uit kostenoogpunt

  • Redactie
  • 06-01-2023
  • Nieuws
Kerstbomeninzameling zonder premie uit kostenoogpunt

SCHIEDAM - Vandaag, op Driekoningen, is het de laatste dag dat Schiedammers hun kerstboom eenvoudig kwijt kunnen op een van de twintig plekken die Irado daarvoor in de stad heeft ingericht. 

Het zijn onbemande plekken, herkenbaar aan een banier met de tekst ‘Kerstbomen inleveren’, die met enige regelmaat door de vrachtauto van Irado worden aangedaan om de bomen af te voeren.

De afgelopen dagen werd in Schiedam regelmatig de vraag gesteld waarom de stad niet een kleine premie over heeft voor het verzamelen van de bomen; dat kan kinderen en jongeren in hun vakantie bezighouden en een zakcentje laten verdienen. In Vlaardingen gebeurt dat wel, en is een aangeleverde boom vijftig cent waard. Tot en met de jaarwisseling 2019/20 gebeurde dat in Schiedam ook. Zie de foto hierboven. Ook restanten met vuurwerk konden worden ingeleverd en brachten dan per vuilniszak een euro in het laatje. 

John van Sliedregt, raadslid namens D66, stelde zich een klein jaar geleden dezelfde vraag; nog opvoedend ook, dat sjouwen met bomen naar een inzamelpunt. Hij polste bij B&W van Schiedam - door middel van schriftelijke vragen - waarom er niet net als in Vlaardingen en eerder in Schiedam twee kwartjes voor een boom kon worden vergoed. Hij vond de verklaring dat er vanwege Corona niet met contant geld kon worden gewerkt maar raar, juist omdat daar in Vlaardingen blijkbaar heel anders mee werd omgegaan. 

B&W antwoordde daarop in maart dat de gekozen werkwijze een kwestie van kosten is. Schiedam24 berichtte eerder dan het inzamelen via ‘bemande’ punten, aan vergoedingen maar ook in manuren en materieel, een dure manier van inzamelen is die tien euro per boom zou kosten.

B&W bevestigde dat bedrag. De kosten van de bemande kerstbomeninzameling kwam volgens het college op zo’n 21.000 euro. Daar werden dan zo’n zestienhonderd bomen, rond de eerste jaarwisseling in Coronatijd 2300 bomen voor ingezameld. Afgerond betekent dat inderdaad ongeveer een tientje per boom, aldus het college. En dat is een fors bedrag, zo oordeelde men.

Conclusie van het college - aldus ook het antwoord aan Van Sliedregt: rond de jaarwisseling 2022/23 en volgende worden geen bemande inzamelpunten ingericht. Dus ook geen vergoeding uitbetaald aan brengers. “Wel creëren we de mogelijkheid voor maatwerk per wijk.” Begin december riep de gemeente mensen met ideeën voor een ‘kerstbomeninzamelactiviteit’ op deze naar voren te brengen; vanuit de wijkbudgetten zou voor uitvoering ook geld beschikbaar zijn. Voor zover ons bekend heeft dat niet tot activiteiten geleid.

Van Sliedregt laat weten uit te kijken naar de evaluatie van de inzameling dit jaar. “Daarbij is het wat mij betreft ook interessant om een vergelijking te maken met Vlaardingen, waar ook ditmaal wel op de traditionele manier is ingezameld.” Hij constateert wel al minder bomen in de buitenruimte te hebben zien rondzwerven. “Vorig jaar was een van de redenen voor onze schriftelijke vragen het aantal bomen dat ik in de buitenruimte tegenkwam. Al dan niet verbrand. Of al dan niet in het water. Ditmaal heb ik voor mijn gevoel minder bomen zien zwerven.” Uiteraard is dat een persoonlijke indruk, aldus het raadslid.

Zie ook deze advertentie.

Irado

Fokkerstraat 550, Schiedam

Meer over Irado →