Categorieën

Service

Kinderombudsvrouw: zorgen om nieuw model jeugdzorg

Kinderombudsvrouw: zorgen om nieuw model jeugdzorg
Gezond

Kinderombudsvrouw: zorgen om nieuw model jeugdzorg

  • Redactie
  • 19-02-2023
  • Gezond
Kinderombudsvrouw: zorgen om nieuw model jeugdzorg

Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer: zorgen; foto: De Nationale Ombudsman


SCHIEDAM - Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw van Nederland, is bezorgd over het lot van kinderen die zorg ontvangen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zij maakte afgelopen week haar zorgen middels een brief bij wethouder Doğukan Ergin aanhangig.

Daarin schrijft ze dat het instituut de Kinderombudsman 'recent meerdere klachten/signalen ontvangen heeft van ouders van kinderen die in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam wonen’. Kalverboer stelt dat de ouders die met haar contact hebben opgenomen, bezorgd zijn over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind 'ten gevolge van de besluiten van de gemeenten om de jeugdhulp anders in te richten'. 

"Voor een deel gaat het om kinderen uit gezinnen aan wie de hulp per 1 januari 2023 is weggevallen na overgang van het wijkteam naar Mevis", zo schrijft zij. "Voor een ander deel gaat het om kinderen die nu onderwijs en/of hulp krijgen van Stichting Labyrint in Maassluis. Zij hebben te horen gekregen dat het contract met Labyrint per 26 juni 2023 beëindigd zal worden en dat er nog gezocht wordt naar alternatieve zorg. Bij menig ouder is bekend dat vergelijkbare zorg of onderwijs schaars is én dat er lange wachtlijsten bestaan bij andere instellingen." De ouders vrezen dat 'naast een breuk in het onderwijs en/of de zorg, er ook geen opvolgende passende zorg of onderwijs beschikbaar is na juni 2023'. "Met alle schade aan hun kinderen van dien."

De drie gemeenten langs Nieuwe Maas en Scheur besloten eerder om met ingang van dit jaar de uitvoering van alle jeugdhulp te laten lopen via Mevis, een samenwerkingsverband van vijf (jeugd)zorg organisaties: Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. De ombudsvrouw stelt nu dat ouders ontevreden zijn  over '(1) het (dreigende) gebrek aan de juiste zorg, begeleiding of onderwijs aan hun kinderen, (2) de gebrekkige informatievoorziening en (3) het besluitvormingsproces van deze veranderingen'. 

“Ouders geven aan dat zij geen informatie hebben ontvangen over welke mogelijkheden er zijn als zij het niet eens zijn met de besluiten van de gemeente. Ook levert de onduidelijkheid over of en wanneer passende hulp of onderwijs geboden wordt, stress op. Naast een discontinuïteit in de hulp is er onzekerheid of er wel weer passende hulp gaat komen.”

Ook stellen de ouders die zich tot de Kinderombudsman richtten dat zij én hun kinderen op geen enkele manier betrokken zijn in het besluitvormingsproces om de hulp anders in te richten of om de bestaande hulp en/of onderwijs te beëindigen, aldus Kalverboer.

Zij vraagt wethouder Ergin om een reactie en wil ook graag weten ‘of en hoe in de besluitvorming tot de aanbesteding specifiek rekening is gehouden met de belangen van kinderen’. Binnen twee weken moet die reactie er zijn.

Eerder deze week sprake Ergin zich uit over de reorganisatie van de jeugdzorg in zijn stad, en stelde trots te zijn dat deze is gerealiseerd - zie hier. Ook zijn voorgangster Patricia van Aaken stelde tegen Schiedam24 trots te zijn om de megaverschuiving die is gerealiseerd - zie hier.