Categorieën

Service

Lamers nuanceert stijging Schiedam op Misdaadmeter

Lamers nuanceert stijging Schiedam op Misdaadmeter
Politiek

Lamers nuanceert stijging Schiedam op Misdaadmeter

  • Kor Kegel
  • 29-05-2018
  • Politiek
Lamers nuanceert stijging Schiedam op Misdaadmeter

Cor Lamers wijst op de strijd tegen onzichtbare criminaliteit, waar de Misdaadmeter niet zo op inzoomt

SCHIEDAM – De gemeenteraad heeft vandaag een brief gekregen van burgemeester Cor Lamers, waarin deze commentaar geeft op de AD Misdaadmeter die zaterdag verscheen.

“Helaas is Schiedam van de dertiende naar de tiende plek gestegen”, schrijft Lamers. “Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de daling in criminaliteit in andere gemeenten hoger is dan in Schiedam.”

De burgemeester benadrukt dat er vorig jaar een daling was van elf procent van het aantal aangiftes en meldingen van de tien veel voorkomende delicten die meetellen voor de Misdaadmeter. “Maar die daling is lager dan de landelijke daling (dertien procent).” Dus wordt Schiedam gepasseerd door gemeenten die volgens de Misdaadmeter nog veiliger zijn geworden.  

Burgemeester Lamers merkt op dat Schiedam sinds 2013 een forse daling van criminaliteitscijfers laat zien. Hij schrijft: “Er is nog steeds sprake van een daling, maar die gaat niet meer zo hard als in 2013 en de eerste jaren daarna. Dat heeft ook te maken met het karakter van Schiedam: een middelgrote stad met grootstedelijke problematiek.”

Lamers zegt dat er een afname is van delicten met veel impact. Dat zijn bijvoorbeeld woninginbraken, overvallen, diefstal van motorvoertuigen en diefstal uit motorvoertuigen. Er is ook een daling zichtbaar bij diefstal uit schuren en garageboxen, bij bedreigingen en bij vernielingen. Echter is er een toename van mishandeling, straatroof en wapenhandel. 
De burgemeester houdt de gemeenteraad voor dat ook dit jaar de aanpak van criminaliteit met grote impact (high impact crime) krachtig is voortgezet, onder andere door het opnieuw aanwijzen en uitbreiden van veiligheidsrisicogebieden. Daar is preventief fouilleren toegestaan. Het mag in Schiedam-Centrum, in de wijken Groenoord, Nieuwland en Oost en sinds kort in een deel van West.

“Maar ook de cameratoezichtgebieden zijn gecontinueerd”, zegt Cor Lamers. “Net als de  persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis en de inzet van politie en het team Toezicht en Handhaving.”  

Hij benadrukt dat de AD Misdaadmeter vooral kijkt naar de zichtbare criminaliteit. Maar: “Schiedam is ook zeer actief in de aanpak van onzichtbare criminaliteit”, zegt Lamers. Hij doelt op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

“Dit doen we onder andere door de aanpak op de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Graveland, samen met Rotterdam. Daarnaast is ingezet op de aanpak van criminele families. Zo werd onlangs een familie ontmaskerd, die niet alleen de wijk Groenoord terroriseerde maar in de hele regio actief was. Een flink aantal leden is aangehouden en moet later dit jaar voorkomen.”

Lamers noemt nog een ander middel: “De inzet van het interventieteam op het gebied van woonoverlast, illegale prostitutie en mensenhandel en uitbuiting. We zijn er nog niet, maar we gaan wel de goede kant op. We willen zorgen voor een structurele verbetering, niet voor een tijdelijke. Daarvoor moeten we niet alleen het gras maaien. Ook de wortels moeten uit de grond worden getrokken en daar is meer tijd voor nodig”, zegt Lamers.  

De AD Misdaadmeter is een jaarlijkse ranking van gemeenten naar veiligheid. Tot vorig jaar op basis van bij de politie opgevraagde cijfers, dit jaar op basis van CBS-cijfers. Of dat ook invloed heeft op de stijging van Schiedam op de lijst, komt uit de brief van Lamers niet naar voren.