Categorie├źn

Service

Lamers spreekt met ministers over kwetsbare wijken

Lamers spreekt met ministers over kwetsbare wijken
Politiek

Lamers spreekt met ministers over kwetsbare wijken

  • Redactie
  • 19-04-2023
  • Politiek
Lamers spreekt met ministers over kwetsbare wijken

Ministers en burgemeesters kwamen samen, met helemaal rechts Lamers; foto: Ministerie van BZK


SCHIEDAM - Vandaag kwamen minister Hugo de Jonge en minister Carola Schouten samen met zeventien burgemeesters in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Ook burgemeester Cor Lamers was hierbij. Zij hebben gesproken over hoe overheden elkaar kunnen helpen bij langjarige, integrale hulp in kwetsbare wijken.

Samen met lokale partners gaat het Rijk zich de komende jaren structureel inzetten om het leven van één komma drie miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Dit gaat zij onder meer doen door versneld tweehonderd miljoen euro vrij te maken om energiearmoede tegen te gaan en nauw samen te werken tussen ministeries, verschillende overheidslagen en lokale partners, zo meldt De Jonge op zijn sociale media.

De aanwezige burgemeesters stelden voor om een deel - 35 miljoen euro - van de beschikbare rijksmiddelen voor energiearmoede in te zetten om ‘energiefixers’ op te leiden in de wijken zelf. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. De Jonge: "Door hen in de wijken zelf op te leiden, wordt niet alleen gewerkt aan de verduurzaming van woningen, maar kunnen ook werkzoekenden in de wijk de arbeidsmarkt op geholpen worden. Daarnaast bespraken we hoe de financieringsstroom vanuit het Rijk voor gemeenten integraler opgezet kan worden. Nu gaan verschillende budgetten vaak in aparte stromen naar gemeenten. Het Rijk bekijkt hoe de aanvragen, monitoring en verantwoording van rijksmiddelen vereenvoudigd kunnen worden voor gemeenten."

De burgemeesters en ministers kwamen samen in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma richt zich op het verbeteren van de omstandigheden in twintig ‘stedelijke focusgebieden’ in negentien steden, waar Schiedam ook onder valt. In deze gebieden staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken.