Categorieën

Service

Met vier camera's moet verkeer van Hoogstraat geweerd

Met vier camera's moet verkeer van Hoogstraat geweerd
Winkelen

Met vier camera's moet verkeer van Hoogstraat geweerd

  • Redactie/De Schiedammer Online
  • 20-12-2022
  • Winkelen
Met vier camera's moet verkeer van Hoogstraat geweerd

SCHIEDAM - De gemeente heeft een kaartje vrijgegeven met de locaties van de vier camera's die ongeoorloofd gemotoriseerd verkeer op de Hoogstraat en Broersveld gaan registreren.

De camera's worden in de loop van het nieuwe jaar geplaatst. Van 1 maart tot 1 april is er een gewenningsperiode. De kentekens van personenauto's, bestelbusjes, vrachtauto's, scooters, bromfietsen en snorfietsen worden gescand op de vier in het kaartje aangegeven punten. Het gaat om camera's op de Hoogstraat ter hoogte van de Korte Kerkstraat, ter hoogte van de Lange Achterweg en bij de Koemarkt en op de Broersveld. Rijden ze er de Hoogstraat of Broersveld op als dat niet mag, dan krijgen ze een boete van honderdvijftig euro. 

Gemotoriseerd verkeer dat niet moet lossen of laden is 24 uur per dag, zeven dagen in de week niet toegestaan. Gemotoriseerd verkeer dat wil lossen of laden mag er rijden tussen zeven en elf uur ’s ochtends en tussen half zes en zeven ’s avonds. Snor- en bromfietsen zijn niet toegestaan. Alle kentekens van voertuigen die in overtreding zijn worden geregistreerd en op gezette tijden in het kantoor van Toezicht & Handhaving uitgelezen door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente, zo legt wethouder Frans Hamerslag desgevraagd uit. "Dat uitlezen gebeurt dus door persoonlijke waarneming van de medewerkers van Toezicht & Handhaving. Die administreren vervolgens de gegevens, zodat het Centraal Justitieel Incassobureau de boete van honderdvijftig euro naar de overtreder kan sturen", aldus Hamerslag.

Dit geld vloeit overigens niet in de gemeentekas, maar in de kas van het rijk, merkt de wethouder op. "Het gaat er niet om dat de gemeente de kas wil spekken, maar alleen om de twee straten veiliger te maken. Het verkeer zorgt voor veel ergernis bij winkeliers, bewoners en bezoekers. Het zijn vooral de herhaaldelijk door winkeliers en bewoners geuite geluiden over overlast die ons tot deze maatregel - vooralsnog is het een pilot van een jaar - hebben doen besluiten. Met name op de Hoogstraat wordt er overlast ervaren."

Desgevraagd kan de wethouder niet kwantificeren hoeveel overtredingen er worden gepleegd of wie (welke soort voertuigen?) de frequente overtreders zijn. 

Overigens gaan overtreders niet meteen bekeuringen krijgen. Van 1 maart tot 1 april is er zoals gezegd een gewenningsperiode (overtreders krijgen dan bericht dat ze gesnapt zijn en een waarschuwing dat er voortaan gescand wordt), maar daarna krijgt in de pilot die in totaal een jaar loopt elke overtreder bij een eerste overtreding een waarschuwing. Pas de tweede overtreding is het raak en valt de boete op de mat. "Zoals gezegd, het gaat ons niet om de opbrengst van de boetes, maar willen we een gedragsverandering teweegbrengen om tot veiliger winkelstraten te komen. Bij zo'n aanpak past een gewenning", zo legt Frans Hamerslag uit.

Om het effect van een bekeuring op het gedrag groot te laten zijn, zal de tijd tussen het plegen van de overtreding en het moment dat de bekeuring op de mat valt niet te lang mogen zijn. Hamerslag weet niet hoe lang het zal gaan duren voordat een overtreder zijn boete van het CJIB in de brievenbus zal hebben. "Ik neem toch aan dat dat niet al te lang zal zijn."  

Ook alternatieven voor cameraregistratie zijn overwogen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van pollers. Die moeten altijd bediend worden, bijvoorbeeld met een afstandsbediening, en het toekennen en distribueren van afstandsbedieningen brengt werk met zich mee. Daarnaast zijn pollers kwetsbaar, niet alleen komt het voor dat voertuigen schade oplopen, maar ook de pollers zelf hebben te lijden van overtredingen. Ook moeten de hulpdiensten optimaal toegang hebben en dan zijn er gevallen bekend dat pollers de toegang belemmeren. Voor scooters, brommers en snorfietsen hebben pollers geen zin. Zo zijn er verschillende redenen waarom de keus niet op pollers is gevallen.

De camera's maken geen beelden van wat er op straat gebeurt, zo benadrukt Hamerslag, en de registraties zijn dan ook volkomen privacyproof.