Categorieën

Service

Motie 'in mei geen asielzoekers meer' weggestemd

Motie 'in mei geen asielzoekers meer' weggestemd
Politiek

Motie 'in mei geen asielzoekers meer' weggestemd

  • Redactie
  • 02-02-2022
  • Politiek
Motie 'in mei geen asielzoekers meer' weggestemd

Foto: Bart Bos


SCHIEDAM - De vier indieners van een motie die paal en perk wil stellen aan de noodopvang van asielzoekers in Schiedam kregen gisteravond geen meerderheid in de raad mee.

Met achttien stemmen tegen en elf voor werd een gaande de vergadering gewijzigde motie weggestemd. VVD, Lokaal Onafhankelijk Schiedam, de Ouderenpartij en het AOV verzochten in hun voorstel aan het college in eerste instantie geen nieuwe asielzoekers op te nemen op De Nassau in de Buitenhaven, ‘zodat de noodopvang verdwijnt en niet permanent wordt’. Na de discussie in de raad veranderden de vier hun plan in ‘vanaf 1 mei 2022 geen asielzoekers meer op te vangen’.

De wijziging maakte geen verschil, ook al zei John Maris namens Progressief Schiedam nog te spelen met de gedachte om voor te stemmen, als de motie nadrukkelijker had bedoeld om de tijdelijke opvang aan de Buitenhaven daadwerkelijk te beëindigen. 

Een opmerkelijke stap, omdat juist Maris fel van leer was getrokken tegen de indieners. Hij noemde de VVD de ‘PSV’: de populistische Schiedamse VVD. De motie - zoals die eerst was geformuleerd - was volgens hem niet uitvoerbaar, omdat de burgemeester nu eenmaal niet gaat over wie er in de noodopvang worden opgenomen. “Hij gaat er alleen over dat de boot er ligt en voor hoe lang.”

Net als andere fracties vond Maris dat het proces beter anders had kunnen lopen. De raad voelde zich overvallen. “Maar toevallig woon ik recht tegenover die boot. Er was roering op Facebook, en in de stad, maar rondom de boot absoluut niet.” Evenmin was er volgens hem sprake van overlast. En: “Ik ben wel geïnformeerd, samen met bewoners van de Hoofdstraat.”

Nog feller was misschien nog wel John van Sliedregt, namens D66. “De aankondiging op 22 december van de komst van vijftig asielzoekers naar Schiedam was voor sommige partijen reden om populistisch en onverdraagzaam te gaan onderbuikspreken.” Maar ondanks alle ‘geroeptoeter’ bleek ‘het overgrote deel van de raad, gelukkig, wel positief over opvang’. Dit spraken zij uit in een verklaring die ook op Schiedam24 werd gemeld. “Als dan het tegenhouden niet is gelukt, dan dien je maar een motie in om nieuwe instroom te voorkomen”, aldus Van Sliedregt. Hij rekende met name de VVD de gang van zaken aan: “De VVD gaf klip en klaar aan geen asielzoekers in Schiedam te willen: tot zo ver je liberale waarden.” Volgens de liberaal-democraat ontbreekt ‘ieder menselijk aspect’ in die stellingname. “In een stad met bijna tachtigduizend inwoners ligt tijdelijk een boot met vijftig vluchtelingen. Mensen die in overvolle azc’s misschien niet eens een bed hadden. We praten dan over 0,06 procent van de bevolking. (..) D66 vindt dat Schiedam verantwoordelijkheid moet nemen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.”

Voor de opstellers van de motie is een dergelijke stellingname een gruwel, zo lieten zij merken. Tom Janssen stelde aan de kaak dat ‘bewoners in de wijk, ondernemers op het bedrijventerrein en ook de gemeenteraad’ niet zijn gehoord over de komst van het schip. Verder zei hij te vrezen dat die niet zo tijdelijk is dan wordt gesteld. “We zien in Vlaardingen dat tijdelijk rekbaar is; de periode daar is verlengd.”

Monique Rotteveel vroeg zich namens LOS af waarom het ‘altijd weer de regio Rijnmond is’, die een aanwijzing als in dit geval krijgt. “Waarom trekken de burgemeesters niet eens aan de bel in Den Haag om eens in Wassenaar, Blaricum of Laren een opvang te realiseren, in plaats van altijd maar naar gemeenten te wijzen die al genoeg grootstedelijke problemen hebben’. Ook vond zij dat het college op vragen over de tijdelijkheid van de opvang, altijd komt met een ‘slag-om-de-armantwoord, met woorden als circa en waarschijnlijk’.

Maarten Reuderink van OPS stelde dat je wel kunt zeggen dat er is afgesproken dat de opvang voor vier maanden is, ‘maar dat de burgemeester zich al eens eerder in de maling heeft laten nemen’. Hij refereerde hierbij aan de aanwijzing van minister en staatssecretaris die achteraf geen aanwijzing bleek.

Daar is zeker een hartig woordje over gesproken, stelde burgemeester Cor Lamers. “Als zeven burgemeesters hebben we gezegd: dit is betreurenswaardig, we zijn ‘not amused’, en dan zeg ik het netjes, er zijn wel andere termen over tafel gegaan.” Dat ging om de zeven burgemeesters die in hun gemeente al noodopvang hadden geregeld. Lamers gaf in een uitgebreide reactie aan je ‘met de kennis van nu’ kunt zeggen ‘dat dit een proces is geweest dat niet door de beugel kan’. Maar de andere kant van de medaille is dat er ‘geen problemen zijn, geen klachten’. Tijdens het wijkoverleg in de Gorzen was er volgens hem eerder ‘bewondering over de manier waarop de gemeente dit heeft gedaan’.

Volgens de burgemeester was de kern van de zaak dat er vanuit politiek Den Haag gesproken is over een crisis. “Er was sprake van een grip-regeling; dan is het crisis, dan voelen burgemeesters verantwoordelijkheid.” En: “Als er een vliegtuig neerstort, verwacht u ook dat de burgemeester handelt.”

Toch hebben de gemeenten die door de regering werden ‘aangewezen’ wel degelijk van zich afgebeten, aldus Lamers. “Wij hebben tot in het kwadraat gesteld: waarom wij, waarom anderen niet?” En desondanks heeft de regio zich volgens hem uiteindelijk ‘van zijn sociale kant laten zien’, door eerste vrijwillig zevenhonderd, en later ‘aangewezen’ vijfhonderd noodopvangplaatsen te realiseren.

Lamers stelde dat de opvang hoe dan ook tijdelijk is. “Vier maanden. Dat zal misschien een week korter of langer zijn, maar niet veel langer. Het is heel ordinair: deze schepen hebben boekingen. Rond begin mei gaan ze waar varen met toeristen.” En, nog eens concreet: “We gaan geen verlengingsverzoek in behandeling nemen.”