Categorie├źn

Service

Controleurs op risico's zware ongevallen krijgen nieuwe naam

Controleurs op risico's zware ongevallen krijgen nieuwe naam
Bedrijven nieuws

Controleurs op risico's zware ongevallen krijgen nieuwe naam

  • Advertorial
  • 29-01-2024
  • Bedrijven nieuws
Controleurs op risico's zware ongevallen krijgen nieuwe naam


SCHIEDAM - Per 1 januari 2024 opereren de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland onder de nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten'. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als 'Seveso-inrichtingen'. De nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten' benadrukt helder onze taak: werken aan een schone en veilige leefomgeving.

Onze dienstverlening en expertise blijven onveranderd. We blijven werken aan de veiligheid van Seveso-inrichtingen en de bescherming van het milieu. Daarnaast blijven we nauw samenwerken met belangrijke partners, waaronder de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio's, waterbeheerders en het Openbaar Ministerie.

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. Onze rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij we gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezoek onze pagina Hoe controleert DCMR Seveso-bedrijven? voor meer informatie. Hier kunt u onder andere onze film 'Schoon, veilig, duurzaam; de 'drive' van de Seveso-omgevingsdiensten' bekijken.


DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, Schiedam

Meer over DCMR Milieudienst Rijnmond →