Categorieën

Service

Ontwikkeling Amec-gebouw stap verder na fiat raad

Ontwikkeling Amec-gebouw stap verder na fiat raad
Wonen

Ontwikkeling Amec-gebouw stap verder na fiat raad

  • Redactie
  • 09-07-2021
  • Wonen
Ontwikkeling Amec-gebouw stap verder na fiat raad

Computerontwerp van de vernieuwde toren door de architecten van Van Wilsum - Van Loon


SCHIEDAM - De gemeente kan verder met het herontwikkelen van het kantoorgebouw bij het station, bekend als het Amec-gebouw. De raad gaf gisteren toestemming om in de planontwikkeling af te wijken van het bestemmingsplan.

Het pand moet - onder de noemer Terras aan de Schie - worden omgebouwd tot honderddertig huurwoningen. Het betreft een particulier initiatief van ontwikkelaar U Vastgoed

In de raad was overigens nog wel het nodige te doen over de plannen. Verschillende fracties vrezen voor grote parkeerproblemen in het gebied.
Wethouder Antoinette Laan wist met name LOS, Ouderenpartij Schiedam en fractie Post niet te overtuigen; zij stemden tegen de 'Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Stationsplein 2 (Terras aan de Schie)'.

Maarten Reuderink van OPS sprak van 'het propageren van wensdenken' door het college. "De parkeerdruk in oost neemt alleen maar verder toe." In plaats van 'geen bezwaar', zoals het verzoek van het college aan de raad, had hij naar eigen zeggen juist 'heel veel bezwaar'. Monique Rotteveel van LOS sprak van 'een disaster voor de huidige bewoners'.

In de plannen komen voor toekomstige bewoners van het complex tachtig parkeerplaatsen beschikbaar onder het station. Dat zijn er minder dan volgens de normen nodig. "Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Parkeren’, omdat niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein", aldus B&W. Bilal Badri van de PvdA vroeg het college of het mogelijk is om voorwaarden te stellen aan dat parkeren, bijvoorbeeld over de maximum tarieven die daarvoor gevraagd worden. Volgens de wethouder is dat niet mogelijk.

"Met het besluit van de gemeenteraad kan de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan voor Terras aan de Schie in gang worden gezet", zo laat de gemeente vanmorgen in een persbericht weten. "Het initiatief omvat de sloop van drie verdiepingen en het vervolgens opbouwen van acht verdiepingen met houtskeletbouw. De ontwikkelaar verwacht eind 2021 te starten. De verwachte oplevering van de appartementen is eind 2022."

Volgens wethouder Laan en anderen zal het project een eigen doelgroep aanspreken. "Als ik twee auto's op mijn oprijlaan wil hebben, zal ik hier niet komen wonen." Het project richt zich met name op jongere huizenkopers die hechten aan de nabijheid van het station. Sowieso zal de markt voor huizen veranderen, aldus Laan. "Er zullen in de toekomst andere afwegingen worden gemaakt."

Frans Hamerslag van Progressief Schiedam ziet dat wel zitten. "Wij zien in de verbouw, de omhoogbouw, een upgrade voor het Stationsplein. (..) We willen met Schiedam vooruit, zodat jongeren in Schiedam blijven omdat er woningen zijn. Daarom moeten we dit ook gewoon lekker gaan doen met elkaar."

De ontwikkelaar en architect zijn van plan het Amec-gebouw verder te verduurzamen, door te werken met houtskeletbebouwing (HSB) - wat bijdraagt aan CO2-reductie. "Verder wordt een duurzame WKO-installatie geïmplementeerd om het energieverbruik laag te houden en om het gebouw van extra koeling te voorzien in de zomerperiode. Vooruitlopend op de nabije toekomst zal Terras aan de Schie gasloos zijn. Tenslotte wordt groen toegevoegd door toepassing van het sedum-dakbedekking en beplanting aan de gevels', aldus de plannenmakers. "De groene daktuinen hebben een waterbergende functie en leveren een bijdrage aan de groenbeleving op en rondom de locatie."

De gemeente vindt de ontwikkeling van het pand belangrijk, omdat het zorgt voor extra woningen in de stad. Bovendien brengt zo'n toevoeging extra 'verhuisbewegingen' op gang in de stad. "En het trekt nieuwe doelgroepen aan." Verder ontstaat door de woningbouw op deze locatie bij het station Schiedam-Centrum 'een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant'. "De toekomstige woningen dragen bij aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijvenpolders."